Parlementair behandelvoorbehoud voorstellen economische governanceOp 11 juli 2023 stemde de Eerste Kamer in met een parlementair behandelvoorbehoud op de wetgevende voorstellen over economische governance. Het is de eerste keer dat de Eerste Kamer een parlementair behandelvoorbehoud maakt op Europese voorstellen.

Op 26 mei 2023 publiceerde de Europese Commissie de wetgevende voorstellen over economische governance. De voorstellen bouwen voort op de mededeling van de Europese Commissie over economische governance van 28 november 2022. Met deze wetgevende voorstellen wil de Commissie de houdbaarheid van de overheidsschuld versterken en tegelijkertijd duurzame en inclusieve groei bevorderen in alle lidstaten via hervormingen en investeringen.

De commissies Financiën en Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer besloten op 4 juli een brief met een parlementair behandelvoorbehoud door te geleiden naar de plenaire vergadering van 11 juli waarin zij melden dat zij deze Europese wetsvoorstellen van groot belang achten, vooral waar het gaat om de manier waarop in de toekomst de begrotingsregels kunnen worden gehandhaafd bij de lidstaten van de Europese Unie. De commissies willen daarover op bijzondere wijze geïnformeerd worden en nodigen de minister van Financiën uit voor een mondeling overleg na het zomerreces. Ook verzoeken zij de minister om voor die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de onderhandelingen.

Parlementair behandelvoorbehoud

Het parlementair behandelvoorbehoud is vastgelegd in artikel 4 van de nationale Goedkeuringswet van het Europese Verdrag van Lissabon. Elk van beide Kamers der Staten-Generaal kan, binnen twee maanden nadat zij een Nederlandse vertaling voor een Europees wetgevend voorstel heeft ontvangen, besluiten dat zij het voorstel van zodanig politiek belang acht dat zij op bijzondere wijze over de behandeling geïnformeerd wenst te worden.

Lees meer in het E-dossier:


Deel dit item: