Deskundigenbijeenkomst Rechtsstaatrapport EUDe Kamercommissies voor Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) hielden dinsdag 30 januari een deskundigenbijeenkomst over het EU-Rechtsstaatrapport 2023 van de Europese Commissie.

In twee blokken gingen de leden van de commissies met deskundigen in gesprek over dit rapport. In het Rechtsstaatrapport gaat de Europese Commissie in op de staat van de rechtsstaat in de lidstaten van de Europese Unie (EU). Het rapport is opgesteld op basis van vier pijlers die in rapporten over de verschillende EU-lidstaten zijn onderzocht: justitie, corruptiebestrijding, mediavrijheid en pluralisme en bredere institutionele kwesties met betrekking tot controles en waarborgen. De deskundigen gaven commentaar onderdelen van het rapport.

Na de opening door senator Van Apeldoorn verzorgden de deskundigen een inleiding van maximaal 5 minuten. Na de inleidingen kregen de Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen.


Programma

16.00 uur - Blok 1 (voertaal Engels)

  • Zsuzsanna Szelényi, Director Democracy Institute Leadership Academy (deelname online). Zij sprak over het landenrapport Hongarije.
  • Aarti Narsee, Senior Policy en Advocacy officer European Civic Forum (deelname online). Deze deskundige sprak over het maatschappelijk middenveld in de EU (horizontaal rapport).
  • Tarlach McGonagle, bijzonder hoogleraar Mediarecht & Informatiesamenleving aan de Universiteit Leiden. Dit deel ging over mediavrijheid en pluralisme in de EU (horizontaal rapport).

17.15 uur – Blok 2 (voertaal Nederlands)

  • Marc de Werd, Senior-raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en hoogleraar Europese rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam en tevens lid van de Con-sultative Council of European Judges (CCJE) bij de Raad van Europa. Hij sprak over de bevindingen over de rechterlijke macht in het Rechtsstaatrapport 2023 (horizontaal rapport).
  • Kees Sterk, Bijzonder hoogleraar Europese rechtspleging, Universiteit van Maastricht, rechter. Deze deskundige sprak over het landenrapport Polen, in het bijzonder over het herstel van rechtsstatelijkheid.
  • Quirine Eijkman, lectoraat toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht. Dit deel ging over het landenrapport Nederland, in het bijzonder digitalisering van de rechterlijke systemen in Nederland.

Praktische informatie

U kunt de deskundigenbijeenkomst hier terugkijken.


Over het Rechtsstaatrapport

Op 5 juli 2023 heeft de Europese Commissie haar vierde EU-Rechtsstaatrapport uitgebracht. Het verslag bevat een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de Europese Unie en de verschillende lidstaten en de veranderingen sinds het rapport van 2022. Het bestaat uit een horizontaal rapport en individuele rapporten per lidstaat (landen-

rapporten), waaronder over Nederland. Het rechtsstaatrapport is opgesteld op basis van vier pijlers, die in de landenrapporten zijn onderzocht: justitie, corruptiebestrijding, media-vrijheid en pluralisme, en bredere institutionele kwesties met betrekking tot controles en waarborgen.


Deel dit item: