Nieuws bij E120046 - Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie