Overkoepelende verordening met gemeenschappelijke voorschriften voor het Europees Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). COM(2011)615
titel Overkoepelende verordening met gemeenschappelijke voorschriften voor het Europees Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). COM(2011)615
datum 25-10-2011


Is bijlage bij