EU-voorstel: Cohesiebeleid (33.067); brief commissie; Verzoek tot het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-wetgevingsvoorstellen inzake het cohesiebeleid 2014-2020 op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. (TK, 1)25 oktober 2011

Bijlagen