Verordening voor een Europese groepering van territoriale samenwerking (EGTS). COM (2011)610
titel Verordening voor een Europese groepering van territoriale samenwerking (EGTS). COM (2011)610
datum 25-10-2011


Is bijlage bij