Eerste Kamer hoort reeks experts over elektronisch patiëntendossier (EPD)Het elektronisch patiëntendossier (EPD) waarvoor de regering een wetsvoorstel (31.466) heeft voorgelegd aan  de Eerste Kamer zal, indien ongewijzigd, bij invoering stuiten op een groot aantal praktische problemen en maatschappelijke knelpunten. Dit was de teneur van een groot aantal presentaties tijdens een expertmeetingPDF-document op 9 december in de Eerste Kamer over het wetsontwerp. De Eerste Kamer heeft de bijeenkomst belegd om zich beter te kunnen voorbereiden op de behandeling van het wetsvoorstel.

Het plan voor de invoering van het EPD werd tijdens de expertmeeting in de plenaire zaal van de senaat door ruim twintig experts van deskundig commentaar voorzien. Leden van de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG) stelden een groot aantal vragen over de vele aspecten die zijn verbonden met de invoering van het EPD, evenals de mogelijke consequenties van deze landelijke database voor onder meer de privacy van burgers.

De experts die de vaste Kamercommissie voor VWS/JG had uitgenodigd vertegenwoordigen uiteenlopende adviesinstellingen, belangenorganisaties, zorginstellingen en academische disciplines. Tijdens vier sessies werden achtereenvolgens de volgende thema’s belicht: (1) de kwaliteit van de vast te leggen gegevens; (2) de beveiliging en toegang van het patiëntendossier; (3) de positie en rechten van patiënten en (4) de landelijke versus regionale opslag van patiëntgegevens.

Het wetsvoorstel voor invoering van de EPD is bij de Eerste Kamer in behandeling. Ter voorbereiding op een plenair debat met de regering besloot de Kamercommissie voor VWS/JG zelfstandig een onderzoek in te stellen naar een reeks van aspecten die met het wetsvoorstel samenhangen. De senaat wil op basis van aanvullende informatie en adviezen van deskundigen zijn oordeel vellen over de doelmatigheid, proportionaliteit en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel zoals dit bij de Kamer is ingediend.

Het beleggen van een expertmeeting, waarmee de Eerste Kamer haar eigen inzicht vergroot bij de behandeling van een wetsontwerp, is een zeldzaamheid. De vaste Kamercommissie voor VWS/JG heeft voor dit instrument gekozen vanwege de grote complexiteit van het EPD en de vergaande implicaties die het opzetten van een landelijke database heeft voor zowel de medische sector als patiënten.

In het belang van een eigen onderzoek heeft de Eerste Kamer het Rathenau Instituut opgedragen om de adviezen van een groot aantal betrokken instellingen, wetenschappelijke organisaties, belangenverenigingen te inventariseren. Dit onderzoek is in de afgelopen twee maanden uitgevoerd, en de uitkomsten zijn verwerkt in een StartnotitiePDF-document die voorafgaand aan de expertmeeting aan de Eerste Kamer werd aangeboden.

Parallel aan dezer inventarisatie deed Rathenau Instituut een onderzoek naar opvattingen van burgers over het EPD. De belangrijkste uitkomsten van deze zogenoemde BurgerconsultatiePDF-document werden bij aanvang van de expertmeeting gepresenteerd en door Rathenau Instituut toegelicht. Het volledige rapport verschijnt later.

De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG zal in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel over enkele weken een nader voorlopig verslag uitbrengen dat mede is gebaseerd op de uitkomsten van de expertmeeting van 9 december. Eveneens wordt binnenkort een volledig verslag van de bijeenkomst op 9 december uitgebracht, waarin de inbreng van alle genodigde experts wordt opgenomen.Deel dit item: