De Eerste Kamer telt 75 leden. Ieder Kamerlid heeft een vaste plek, ook wel zetel genoemd, in de plenaire vergaderzaal.

Op deze pagina kunt u zien hoe de zetelverdeling eruit ziet en wie waar zit.

 • Door in de lijst op één van de fracties te klikken, ziet u welke Kamerleden bij de geselecteerde fractie horen en op welke plek in de vergaderzaal zij zitten.

Door op één persoon binnen de selecteerde fractie te klikken, zal alleen de zetel waarop dit Kamerlid zit oplichten.

 • Daarnaast is het mogelijk om op een zetel in de plattegrond te klikken. In dat geval verschijnt informatie over de persoon die op die plek zit.

Vervolgens kunt u doorklikken naar de biografiepagina van het betreffende Kamerlid.

Om terug te gaan naar het algemene overzicht, klikt u op de reset -knop (onderaan de plattegrond).

Op deze pagina staat een plattegrond van de Eerste Kamer met informatie over waar de 75 leden zitten. Deze plattegrond is minder geschikt voor gebruik i.c.m. hulpmiddelen, zoals voorleessoftware.

Fracties/zetels

 • VVD
  12
  • Fractiepagina
 • CDA
  9
  • Fractiepagina
 • GroenLinks
  8
  • Fractiepagina
 • Fractie-Nanninga
  7
  • Fractiepagina
 • D66
  7
  • Fractiepagina
 • PvdA
  6
  • Fractiepagina
 • PVV
  5
  • Fractiepagina
 • ChristenUnie
  4
  • Fractiepagina
 • SP
  4
  • Fractiepagina
 • PvdD
  3
  • Fractiepagina
 • SGP
  2
 • Fractie-Otten
  2
 • 50PLUS
  2
 • Fractie-Frentrop
  2
 • FVD
  1
 • OSF
  1

Drs. M.A.J. Krijnen

Drs. M.A.J. Krijnen (GroenLinks) 1

Mirjam Krijnen is vanaf 27 september 2022 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

Mr.drs. H. Doornhof

foto van Senator Doornhof (CDA)

Hugo Doornhof (1978) is vanaf 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

W.T. van Ballekom

foto van de heer Ballekom

Pim van Ballekom (1956) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is penningmeester.

De heer Van Ballekom is eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).

Prof.dr. J.A. Bruijn

prof. dr. J.A. Bruijn (VVD)

Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds 6 november 2012 lid van de Eerste Kamer voor de VVD-fractie.

De heer Bruijn is sinds 2 juli 2019 Voorzitter van de Eerste Kamer.

F. Karimi

Senator Karimi (GroenLinks)

Farah Karimi (1960) is vanaf 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Zij is vice-voorzitter en secretaris van de fractie.

Mevrouw Karimi is ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN).

Ir.drs. G.A. van Strien

foto van Strien, G.A.van

Gom van Strien is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 25 september 2012 is hij vice-voorzitter van de fractie.

De heer Van Strien is voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor de Verzoekschriften.

Prof.dr. R.A. Koole

prof. dr. R.A. Koole (PvdA) 1

Ruud Koole (1953) is sinds 11 juni 2019 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Koole was eerder lid van de Eerste Kamer van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015.

Jhr.mr. J.P. Backer

jhr. mr. J.P. Backer (D66) 1

Joris Backer is sinds 7 juni 2011 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vice-voorzitter van de fractie.

De heer Backer was van 30 juni 2015 tot 10 juni 2019 Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

Prof.mr. P. Nicolaï

Afbeelding Kamerlid Peter Nicolaï

Peter Nicolaï (1947) is vanaf 11 juni 2019 lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is de fractiesecretaris.

De heer Nicolaï is ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ).

Mr.drs. H. Otten

foto Henk Otten

Henk Otten (1967) is vanaf 28 juli 2019 lid en voorzitter van de Fractie-Otten in de Eerste Kamer.

Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 28 juli 2019 lid van de FVD-fractie in de Eerste Kamer.

Mr. J. Recourt

foto Jeroen Recourt

Jeroen Recourt (1970) is vanaf 11 juni 2019 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Drs. T. Klip-Martin

foto van Senator Klip - Martin (VVD)

Tanja Klip-Martin (1954) is sinds 12 juli 2016 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Zij is vice-voorzitter van de fractie.

Zij is sinds 18 januari 2022 voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Drs. S.M. Kluit

S. Kluit (GroenLinks) 1

Saskia Kluit (1973) is vanaf 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Kluit is penningmeester van de fractie.

J.C. Huizinga-Heringa

J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie) 1

Tineke Huizinga-Heringa (1960) is vanaf 11 juni 2019 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 6 april 2021 is zij de fractievoorzitter.

Tineke Huizinga is tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).

P. Rosenmöller

P. Rosenmöller (GroenLinks) 1

Paul Rosenmöller (1956) is vanaf 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vanaf 11 juni 2019 fractievoorzitter.

Paul Rosenmöller is voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL).

Drs. Th.W. Rietkerk

foto van Senator Rietkerk (CDA)

Theo Rietkerk (1962) is vanaf 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Drs. C.P.W.J. Stienen, MA

drs. C.P.W.J. Stienen MA (D66) 1

Petra Stienen (1965) is vanaf 9 juni 2015 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Zij is vanaf 12 januari 2021 ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ).

A.J.M. van Kesteren

foto van Senator van Kesteren (PVV)

Ton van Kesteren (1954) is sinds 28 maart 2017 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer

Prof.dr. J.E.E. Keunen, EBOD

foto van de heer Jan Keunen (VVD)

Jan Keunen is sinds 26 oktober 2020 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Prof.dr. P.H.J. Essers

foto van Senator Essers (CDA)

Peter Essers (1957) is sinds 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Essers was eerder lid van de Eerste Kamer van 10 juni 2003 tot 9 juni 2015.

Drs. P.W. Geerdink

foto drs. P.W. Geerdink

Paulien Geerdink (1969) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Drs. N.K. Koffeman

drs. N.K. Koffeman (PvdD) 1

Niko Koffeman (1958) is sinds 12 juni 2007 lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 12 juni 2007 fractievoorzitter van de PvdD.

Hij is zelfstandig communicatieadviseur. Hij was adviseur bij campagnes van de SP.

Mr. N.J.J. van Kesteren

mr. N.J.J. van Kesteren (CDA) 1

Niek Jan van Kesteren (1952) is vanaf 9 juni 2015 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 22 februari 2022 vice-fractievoorzitter.

De heer Van Kesteren was van 28 september 2021 tot 22 februari 2022 fractievoorzitter. Daarvoor was hij ook al vice-fractievoorzitter.

Mr.drs. M.M. de Boer

foto van Margreet de Boer

Margreet de Boer (1964) is sinds 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw De Boer was eerder lid van Eerste Kamer van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015.

J. Dessing

foto van Senator Dessing (FvD)

Johan Dessing (1965) is vanaf 11 juni 2019 lid van de FVD-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 31 maart 2022 is hij de fractievoorzitter.

Prof.dr. E.B. van Apeldoorn

foto Senator van Apeldoorn (SP)

Bastiaan van Apeldoorn (1970) is vanaf 9 juni 2015 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer.
Hij is sinds 25 januari 2022 secretaris en penningmeester van de fractie.

Bastiaan van Apeldoorn is voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).
Hij is ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA).

Mr. H.J.J. Talsma

foto van de heer Talsma

Hendrik-Jan Talsma (1978) is sinds 6 april 2021 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer.

Drs. M.J. van Rooijen

drs. M.J. van Rooijen (50PLUS) 1

Martin van Rooijen (1942) is sinds 11 juni 2019 lid van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vanaf 11 juni 2019 fractievoorzitter.

De heer Van Rooijen was eerder lid van de Eerste Kamer van 9 juni 2015 tot 23 maart 2017.

H.A. Berkhout

H.A. Berkhout (FVD) 1

Hugo Berkhout is vanaf 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer. Hij is penningmeester van de fractie.

Eerder was de heer Berkhout van 29 november 2020 tot en met 14 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren in de Eerste Kamer.

R.G. de Bruijn-Wezeman

foto van Senator de Bruijn-Wezeman (VVD)

Reina de Bruijn-Wezeman (1954) is sinds 21 maart 2017 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw De Bruijn-Wezeman is sinds 27 oktober 2020 ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Drs. S.J. Kennedy-Doornbos

Simone Kennedy-Doornbos (1970) is vanaf 17 januari 2023 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer.

Mr. T.U. Hiddema

Hiddema kopie

Theo Hiddema (1944) is vanaf 31 maart 2022 lid van de Fractie-Frentrop in de Eerste Kamer. Hij is vice-voorzitter van de fractie. Eerder was hij van 13 april 2021 tot 31 maart 2022 lid van de FVD-fractie.

Dr. H.P.M. Knapen

Senator Knapen (CDA)

Ben Knapen (1951) is sinds 8 februari 2022 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 22 februari 2022 is hij fractievoorzitter.

De heer Knapen was van 24 september 2021 tot 10 januari 2022 minister van Buitenlandse Zaken.

Drs. R. van Gurp

R. van Gurp (GroenLinks) 1

Roel van Gurp (1956) is vanaf 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

Drs. F.J.M. Crone

foto van Ferd Crone

Ferd Crone (1954) is vanaf 11 juni 2019 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Dr. P.M.L. Frentrop

foto van Senator Frentrop (FVD)

Paul Frentrop (1954) is vanaf 31 maart 2022 lid van de Fractie-Frentrop in de Eerste Kamer. De heer Frentrop is de fractievoorzitter.

Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 31 maart 2022 lid van de FVD-fractie.

Mr. M.H.H. Baay-Timmerman

Mr. M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS) 1

Martine Baay-Timmerman (1958) is sinds 28 maart 2017 lid van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Zij is vice-fractievoorzitter, fractiesecretaris en penningmeester.

Ir.ing. C.P.M. Moonen

C. Moonen (D66) 1

Carla Moonen (1963) is vanaf 11 juni 2019 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Moonen is de fractiesecretaris.

J.W.E. de Vries

J.W.E. de Vries (FvD) 1

Jeroen de Vries (1971) is vanaf 20 augustus 2019 lid van de Fractie-Otten in de Eerste Kamer. Hij is vice-voorzitter en secretaris van de fractie.

Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 20 augustus 2019 lid van de FVD-fractie in de Eerste Kamer.

Mr. D.J.H. van Dijk

foto van de heer van Dijk (SGP)

Diederik van Dijk (1971) is vanaf 9 juni 2015 lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vice-fractievoorzitter, fractiesecretaris en penningmeester.

M.H.M. Faber-Van de Klashorst

M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV) 1

Marjolein Faber-Van de Klashorst (1960) is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer. Zij is sinds 10 juni 2014 fractievoorzitter.

Zij is voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad.

Prof.dr. P.H.J. van der Voort, M.Sc.

Peter van der Voort

Peter van der Voort (1964) is sinds 4 februari 2020 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

J. van Pareren

foto van Senator van Pareren (FvD)

Bob van Pareren (1947) is vanaf 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer. Hij is vice-voorzitter van de fractie.

De heer Van Pareren was van 29 november 2020 tot 15 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren in de Eerste Kamer. Hij was voorzitter van deze fractie.
Van 11 juni 2019 tot 29 november 2020 was hij lid van de FVD-fractie in de Eerste Kamer en was hij fractiesecretaris en penningmeester van de FVD-fractie.

Mr. B.O. Dittrich

mr B.O. Dittrich (D66) 1

Boris Dittrich (1955) is vanaf 11 juni 2019 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Dittrich is voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ).

Prof.dr. M.J. Verkerk

M.J. Verkerk (ChristenUnie) 1

Maarten Verkerk (1953) is vanaf 11 juni 2019 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Hij is penningmeester en sinds 20 december 2022 vice-voorzitter van de fractie.

Maarten Verkerk is sinds 6 april 2021 voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

M.J.M. Kox

Senator Kox (SP)

Tiny Kox (1953) is sinds 10 juni 2003 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Hij was van 10 juni 2003 tot 25 januari 2022 fractievoorzitter.

De heer Kox is sinds 24 januari 2022 voorzitter van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (PACE).

Prof.dr. H.M. Prast

foto van H.M. Prast (c) Anja van Wijgerden

Mevrouw Prast is vanaf 6 april 2021 lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer.

Henriëtte Prast (1955) was van 9 juni 2015 tot 1 maart 2019 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Bgen (b.d.) drs. A.J.A. Beukering

foto van Senator Beukering (FvD)

Toine Beukering (1958) is vanaf 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer.

De heer Beukering was vanaf 29 november 2020 tot 15 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren in de Eerste Kamer. Hij was vice-voorzitter en secretaris van deze fractie.
Van 11 juni 2019 tot 29 november 2020 was hij lid van de FVD-fractie.

Drs. H.J. Meijer

foto van Senator Meijer (VVD)

Henk Jan Meijer (1951) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 27 oktober 2020 is hij de fractiesecretaris.

Hij is voorzitter van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

A.L.E. Arbouw

Foto van senator Arbouw (VVD)

Alfred Arbouw (1961) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Dr. M.L. Vos

Dr. M.L. Vos (PvdA) 1

Mei Li Vos (1970) is vanaf 11 juni 2019 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Vos is fractievoorzitter.

Sinds 7 oktober 2021 is zij voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

L.P. van der Linden, MSc.

Senator Van der Linden

Lennart van der Linden (1983) is vanaf 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer.

De heer Van der Linden was van 14 december 2020 tot en met 14 februari 2021 lid van de Fractie-van Pareren.
Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 14 december 2020 lid van de FVD-fractie.

Mr. I.A. Bezaan

I.A. Bezaan (PVV) 1

Ilse Bezaan (1968) is vanaf 11 juni 2019 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.

M.G.H.C. Oomen-Ruijten

Oomen-Ruijten, Ria

Ria Oomen-Ruijten (1950) is vanaf 9 juni 2015 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is penningmeester van de fractie.

Mevrouw Oomen-Ruijten is voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA).

L.F.A.M. van Wely

Senator Van Wely

Loek van Wely (1972) is vanaf 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer.

De heer Van Wely was van 8 december 2020 tot en met 14 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren.
Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 8 december 2020 lid van de FVD-fractie.

Drs. H.J. Pijlman

drs. H.J. Pijlman (D66) 1

Henk Pijlman (1955) is vanaf 9 juni 2015 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Henk Pijlman is vicevoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Prof.dr. R.R. Ganzevoort

prof. dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks) 1

Ruard Ganzevoort (1965) is vanaf 7 juni 2011 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Ganzevoort was voorzitter van de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL).

A.M.V. Gerkens

A.M.V. Gerkens (SP) 1

Arda Gerkens (1965) is sinds 14 mei 2013 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Zij is vice-voorzitter van de fractie.
Zij was lid van de Tweede Kamer van 23 mei 2002 tot 17 juni 2010.

Zij is sinds 9 maart 2021 Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Van 9 juli 2019 tot 9 maart 2021 was zij Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

P. Schalk

Foto van de heer Schalk (SGP)

Peter Schalk (1961) is vanaf 9 juni 2015 lid en fractievoorzitter van de SGP-fractie in de Eerste Kamer.

Drs. O.J. Hermans

foto Senator Hermans (FvD)

Otto Hermans (1950) is vanaf 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer.

De heer Hermans was van 29 november 2020 tot 15 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren in de Eerste Kamer. Van 18 februari 2020 tot 29 november 2020 was hij lid van de FVD-fractie in de Eerste Kamer.

Prof.dr. C.F. van den Berg

Caspar van den Berg

Caspar van den Berg (1980) is vanaf 18 januari 2022 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

J.J. Atsma

foto van Senator Atsma (CDA)

Joop Atsma is vanaf 9 juni 2015 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Hij is sinds 16 maart 2021 Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

G. Prins

foto van Greet Prins (CDA)

Greet Prins (1954) is vanaf 11 juni 2019 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is fractiesecretaris.

Drs. M.C.T. Fiers

Foto Mary Fiers

Mary Fiers (1968) is sinds 12 oktober 2021 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Fiers was eerder lid van de Eerste Kamer van 3 april 2018 tot 11 juni 2019.

Prof.dr. A.L. Bredenoord

prof. dr. A.L. Bredenoord (D66) 1

Annelien Bredenoord (1979) is lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer sinds 24 januari 2019. Zij is vanaf 11 juni 2019 fractievoorzitter.

Eerder was zij lid van de Eerste Kamer voor D66 van 9 juni 2015 tot 3 oktober 2018. In de periode van 3 oktober 2018 tot en met 23 januari 2019 werd zij vanaf 9 oktober tot en met 23 januari 2019 vervangen door mr. Anita Vink.

L.B. Vos

Lucas Vos

Lucas Vos (1967) is sinds 18 januari 2022 lid van de Eerste Kamer voor de fractie van de VVD.

H. Karakus

foto van Hamit Karakus

Hamit Karakus (1965) is sinds op 2 maart 2021 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Karakus is ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

Mr. G.V.M. Veldhoen

G.V.M. Veldhoen (GroenLinks) 1

Gala Veldhoen (1971) is vanaf 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

A. Jorritsma-Lebbink

foto van Senator Jorritsma-Lebbink (VVD)

Annemarie Jorritsma-Lebbink (1950) is vanaf 9 juni 2015 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 24 november 2015 is mevrouw Jorritsma fractievoorzitter.

Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts

foto van Senator Rombouts, A.G.J.M.

Ton Rombouts (1951) is vanaf 9 juni 2015 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Mr. R.A. Janssen

R.A. Janssen (SP) 1

Rik Janssen (1957) is vanaf 11 juni 2019 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 25 januari 2022 fractievoorzitter.

A.C.M. Raven

Foto van Ton Raven

De heer A.C.M. (Ton) Raven is vanaf 19 januari 2021 lid van de OSF-fractie in de Eerste Kamer. Hij is fractievoorzitter.

A. Nanninga

Senator Nanninga (Fractie-Nanninga)

Annabel Nanninga (1977) is sinds 15 februari 2021 lid en voorzitter van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer. Eerder was zij van 11 juni 2019 tot 26 oktober 2020 lid van de FVD-fractie.

Van 26 oktober 2020 tot en met 14 februari 2021 was mevrouw Nanninga in verband met zwangerschap en bevalling tijdelijk voor de duur van 16 weken geen Kamerlid meer.

A.W.J.A. van Hattem

A.W.J.A. van Hattem (PVV) 1

Alexander van Hattem (1983) is vanaf 9 juni 2015 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer. Hij is fractiesecretaris.

Mr. M.A. de Blécourt-Wouterse

foto van Senator Blecourt (VVD)

Mirjam de Blécourt-Wouterse (1964) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.