Verslagen commissie voor de Verzoekschriften

In een verzoekschrift kan iemand de Kamer vragen een individuele kwestie te onderzoeken, nadat alle andere juridische wegen daarvoor al bewandeld zijn.

Dit betreft onder andere verzoeken van burgers om vrijstelling van belastingbetaling, huurconflicten of problemen met de studiefinanciering.

Een verzoekschrift dat bij de Eerste of Tweede Kamer binnenkomt wordt behandeld door de commissie van verzoekschriften in de betreffende Kamer.

De commissie voor verzoekschriften beslist allereerst of een bepaald verzoek wel bij de Kamer op de juiste plek is. Zo ja, dan onderzoekt zij de in het verzoekschrift gestelde feiten.

Bij dat onderzoek kan de indiener gevraagd worden toelichting te geven.

De beslissing over een verzoekschrift wordt aan de Kamer voorgelegd. Meestal wordt het advies van de commissie overgenomen.

Reglement voor de Commissie voor de Verzoekschriften pdf icoon

Jaarverslagen Commissies voor de Verzoekschriften Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften


Verslagen uit vergaderjaar 2015/2016


 • 15 maart 2016
  Verslag over het verzoekschrift van C.G. van 't H. te K-H. betreffende klachten over de Belastingdienst (EK CXVIII, B)
  Op 29 maart 2016 besloten volgens het voorstel van de commissie.
  pdf
 • 15 maart 2016
  Verslag over het verzoekschrift van P.U. B.V. te L. betreffende een betalingsregeling voor een openstaande belastingschuld (EK CXVIII, A)
  Op 29 maart 2016 besloten volgens het voorstel van de commissie.
  pdf