Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


18 februari 2020


11 februari 2020

 • rood kruisje
  De motie-Nicolaï c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregels (34986, Z)
 • groen vinkje
  De motie-Nicolaï c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring (34986, Y)
 • groen vinkje
  Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
 • groen vinkje
  De gewijzigde motie-Nooren c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid (34986, AA, was letter X)
 • rood kruisje
  De motie-Otten c.s. over een gekozen minister-president (34430, Q)
 • groen vinkje
  De motie-Vos c.s. over de reactie van de regering op overgebleven adviezen en de uitwerkingen van eerder overgenomen adviezen (34430, R)
 • rood kruisje
  De motie-Cliteur c.s. over het verschuiven van wetgevende macht naar de rechtsprekende macht (34430, P)
 • rood kruisje
  De gewijzigde motie-Cliteur c.s. (34430, S, was letter O)
 • rood kruisje
  De motie-Van Hattem c.s. over de afschaffing van de Eerste Kamer (34430, N)
 • groen vinkje
  Wet wijziging woonplaatsbeginsel (35.219)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verzamelwet OCW 20.. (35.320)
  Hamerstuk

4 februari 2020


28 januari 2020

 • groen vinkje
  Nieuw Reglement Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-Generaal (CXXXIII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage (35.254)
 • groen vinkje
  Aanpassing regeling tijdelijke vervanging leden van vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (35.273)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2019 (najaarsnota) (35.350 IIA)
  Hamerstuk