Stemmingen per vergaderdag
17 november 2020


10 november 2020


3 november 2020


27 oktober 2020

  • Aangenomen
    Het voorstel
  • Verworpen
    De motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35526, I)