Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


4 juni 2019

 • rood kruisje
  De motie-Koffeman c.s. over een integraal beleidsplan voor de veehouderij (35208, D)
 • groen vinkje
  Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)
 • groen vinkje
  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34.861)
 • rood kruisje
  Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (34.807)
 • rood kruisje
  Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34.675)
 • groen vinkje
  Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34.984)
 • groen vinkje
  Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt (34.994)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verwerking van persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen (35.121)
  Hamerstuk

28 mei 2019


21 mei 2019