Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


10 december 2019

 • rood kruisje
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het voorlopig niet afgeven van nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales (35.167, J)
 • rood kruisje
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over borging dat de inzet van alternatieve brandstoffen niet zal leiden tot hogere uitstoot dan gerealiseerd zou zijn bij de inzet van kolencentrales (35.167, H)
 • groen vinkje
  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35.167)
 • rood kruisje
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. inzake een onderzoek voor een verbod op houtstook voor de opwekking van energie (35.167, G)
 • rood kruisje
  Motie-Van der Linden (FVD) c.s. inzake de onwenselijkheid dat de resterende Nederlandse kolencentrales tot biomassacentrales worden omgebouwd (35.167, I)
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VIII)
 • groen vinkje
  Wijziging Wet Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en Handelsregisterwet 2009 BES (35.246)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verzamelwet SZW 2020 (35.275)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verlenging werkingsduur Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en verhoging toetredingsleeftijd (35.294)
  Hamerstuk

3 december 2019

 • rood kruisje
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren (35.300, AD)
 • groen vinkje
  Wet uitvoering verordening financiële benchmarks (34.789)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen (35.137)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Volg- en traceer­systeem tabak (35.204)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening (35.288)
  Hamerstuk

26 november 2019


19 november 2019

 • groen vinkje
  Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)
 • rood kruisje
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de goedkeuring van standaarden en de lijst met uitsluitingen als bedoeld in de overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL (35.123, I)
 • rood kruisje
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel tot een aangepaste aanvullende overeenkomst aanvaardbaar is voor de Kamer (35.123, K)
 • rood kruisje
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123, J)