Stemmingen per vergaderdag

Toon stemmingen:


10 oktober 2017

 • groen vinkje
  Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (34.623)

3 oktober 2017

 • rood kruisje
  Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023))
 • groen vinkje
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de integratie van vluchtelingen (EK 33.852 (R2023), G)
 • groen vinkje
  Goedkeuring verdrag tussen Nederland en Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen (34.072)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging van de Wet BIG in verband met het opnemen van de physician assistant en de verpleegkundig specialist en een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (34.630)
 • groen vinkje
  Wet invoering associate degree-opleiding (34.678)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake wrakopruiming (34.710)
  Hamerstuk

26 september 2017