verbergen  specifieke periode selecteren  16 april 2024


9 april 2024

 • Aangenomen
  Begrotingsstaat Koning 2024 (36.410 I)
  Zonder stemmen
 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) over een onafhankelijk onderzoek naar externaliteiten door grote bedrijfstakken (36.410 XII, J)
 • Aangenomen
  Motie-Holterhues (ChristenUnie) c.s. over hoog belasten van elektrische auto door wijziging van belastingvoordelen (36.410 XII, G)
 • Aangenomen
  Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024 (36.410 XII)
 • Aangenomen
  Aanpassing taak Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (36.490)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het opheffen van het parlementair behandelvoorbehoud bij het wetgevende EU-voorstel inzake mensensmokkel (COM(2023)755) (EK 36.507 F)
  Hamerstuk

2 april 2024

 • Aangenomen
  Incorporatie Regeling mpox B1 (36.291)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten (36.380)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 inzake energiehulp Oekraïne (36.493)
  Hamerstuk

26 maart 2024

 • Verworpen
  Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)
 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Petersen (VVD) over stemming over het wetsvoorstel na afronding en beoordeling van een praktijkproef (35.673, O)

19 maart 2024