Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


19 maart 2019

 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij (34.558)
 • groen vinkje
  Motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderen (EK 34.456, J)
 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)
 • rood kruisje
  De gewijzigde motie-Bikker c.s. over het vragen naar de zienswijzen van de andere landen binnen het Koninkrijk (34456, K, was letter I)
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM (35.148)
 • groen vinkje
  Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34.608)
  Hamerstuk

12 maart 2019

 • groen vinkje
  Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34.940)
 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)
 • groen vinkje
  Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevens (34.958)
  Hamerstuk

5 maart 2019


19 februari 2019