Stemmingen per vergaderdag

Toon stemmingen:


20 juni 2017

 • groen vinkje
  Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34.584)

13 juni 2017


6 juni 2017

 • groen vinkje
  Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)
 • groen vinkje
  Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding (34.518)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Implementatie Richtlijn over de voorwaarden voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders (34.590)
 • groen vinkje
  Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten (34.639)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (34.656)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Raming der voor de Eerste Kamer in 2018 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CXXIII, A)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten (34.639)
  Hamerstuk

30 mei 2017

 • groen vinkje
  Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne (34.669)
 • groen vinkje
  Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34.596)
 • groen vinkje
  Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34.597)
 • groen vinkje
  Implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel (34.611)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Herstelwet financiële markten 2017 (34.634)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met het omzetten van de richtlijn zeevarenden in Nederlandse wetgeving (34.664)
  Hamerstuk

23 mei 2017

 • groen vinkje
  Vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (34.568)
  Algemene stemmen
 • rood kruisje
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over wettelijke uitgangspunten voor een plan van aanpak voor weidegang en maximale melkproductie per koe (EK 34.295 / 34.532, L)
 • rood kruisje
  Motie-Meijer (SP) c.s. over een publieke fosfaatbank (EK 34.295 / 34.532, K)
 • groen vinkje
  Invoering stelsel van fosfaatrechten (34.532)
 • groen vinkje
  Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)
 • groen vinkje
  Versterking stelsel ter beheersing van legaal wapenbezit (34.432)
  Hamerstuk