verbergen  specifieke periode selecteren  23 mei 2023

 • Aangenomen
  Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Caspar van den Berg (VVD), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Greet Prins (CDA), Hamit Karakus (PvdA), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Joop Atsma (CDA), Joris Backer (D66), Lucas Vos (VVD), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Mary Fiers (PvdA), Mei Li Vos (PvdA), Mirjam Krijnen (GroenLinks), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Simone Kennedy-Doornbos (ChristenUnie), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Tiny Kox (SP)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Annabel Nanninga (Nanninga), Bob van Pareren (Nanninga), Diederik van Dijk (SGP), Gom van Strien (PVV), Henk Otten (Otten), Hugo Berkhout (Nanninga), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen de Vries (Otten), Johan Dessing (FVD), Lennart van der Linden (Nanninga), Loek van Wely (Nanninga), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Niko Koffeman (PvdD), Otto Hermans (Nanninga), Paul Frentrop (Frentrop), Peter Nicolaï (PvdD), Peter Schalk (SGP), Theo Hiddema (Frentrop), Toine Beukering (Nanninga), Ton Raven (OSF) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn (36.194, X)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over aanvullend ontvangen kritiekpunten van wetenschappers (36.194, V)
 • Aangenomen
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een grondslag voor een vaccinatiebewijs (36.194, W)
 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Van Hattem (PVV) c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijn (36.194, U)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over maatregelen die al in het staatsnoodrecht zijn verankerd (36.194, S)
 • Verworpen
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wegwerken van de achterstanden bij de afhandeling van Woo-verzoeken (36.194, Q)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het openbaar maken van contracten (36.194, R)
 • Verworpen
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het denken in scenario's en het organiseren van tegenspraak (36.194, P)
 • Aangenomen
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen (36.194, N)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afschalen van de A-status van Covid-19 (36.194, L)
 • Aangenomen
  Raming Eerste Kamer 2024 (CLV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Reparatiewet forensische zorg (35.936)
  Hamerstuk

16 mei 2023

 • Verworpen
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het benoemen van feiten en personen tijdens plenaire debatten (CLVI, P)
 • Aangenomen
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het mogelijk maken van een digitaal quorum (CLVI, M)
 • Aangenomen
  Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer (CLVI, B) (EK CLVI B)
 • Aangenomen
  Amendement van het lid Dittrich inzake hoofdelijke stemming over een ordevoorstel (CLVI, AA) (EK CLVI AA)
 • Aangenomen
  Gewijzigde motie-Gerkens (SP) c.s. over de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningen (35.824, I)
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden (36.165)
 • Aangenomen
  Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (35.765)
 • Verworpen
  Amendement van het lid Schalk over het wegnemen van teruggenomen woorden uit het officiële verslag van de vergadering (CLVI, Q) (EK CLVI Q)
 • Verworpen
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s over het onmiddellijk stemmen over een voorstel van orde (CLVI, Y) (EK CLVI Y)
 • Aangenomen
  Amendement van het lid Janssen over het niet op voorhand maximeren van de spreektijd bij de behandeling van wetsvoorstellen (CLVI, H) (EK CLVI H)
 • Verworpen
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s over beroep op een besluit van een commissievoorzitter (CLVI, X) (EK CLVI X)
 • Verworpen
  Amendement van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over de mogelijkheid tot beroep op en beraadslagingen over een beslissing van de Voorzitter (CLVI, W) (EK CLVI W)