Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


12 december 2017

 • groen vinkje
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer aan de Leden met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (CXXIV, G) (EK CXXIV G)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening (34.729)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet waardeoverdracht klein pensioen (34.765)
  Hamerstuk

5 december 2017

 • rood kruisje
  De motie-Schalk c.s. over onderzoek naar de oorzaken van herhaalde zwangerschapsafbrekingen (34775, I)
 • groen vinkje
  De motie-Strik c.s. over het verlagen van de CO2-uitstoot (34775, H)
 • groen vinkje
  De gewijzigde motie-Strik c.s. (34775, G) over maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren
  Algemene stemmen, aangenomen
 • rood kruisje
  De motie-Faber-van de Klashorst c.s. over inkomsten uit certificering van halalproducten (34775, C)
 • groen vinkje
  De motie-Kox c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling teneinde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (34775, D)
 • rood kruisje
  De motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het verbieden van islamitische uitingen en handelingen bij de politie (34775, B)
 • groen vinkje
  Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen (34.688)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Uitvoering bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.720)
  Hamerstuk

28 november 2017


21 november 2017


7 november 2017

 • groen vinkje
  Goedkeuring belastingverdrag met Zambia (34.503)

31 oktober 2017


24 oktober 2017


10 oktober 2017

 • groen vinkje
  Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (34.623)

3 oktober 2017