Stemmingen per vergaderdag

Toon stemmingen:


18 april 2017

 • groen vinkje
  Goedkeuring Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (34.640 (R2081))
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland (34.523)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verlenging werkingsduur Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (34.633)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Reactietermijn voor verzoeken ter controle of bepaalde personen zijn uitgesloten van het (passief) kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees Parlement (34.635)
  Hamerstuk

11 april 2017

 • rood kruisje
  Stemming Voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellen

4 april 2017

 • groen vinkje
  Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid (34.489)

28 maart 2017

 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987)
 • rood kruisje
  De gewijzigde motie-Van Rij/Wezel over aanhouding van dit wetsvoorstel in afwachting van nadere informatie (33987, J, was letter I)
 • groen vinkje
  Motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau (EK 33.623, N)
 • groen vinkje
  Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

21 maart 2017


7 maart 2017

 • groen vinkje
  Rechtspositionele aanpassingen voor bepaalde politieke ambtsdragers en functionarissen (34.626)
  Algemene stemmen
 • groen vinkje
  Bescherming namen en graden hoger onderwijs (34.412)
 • rood kruisje
  Motie-Ruers (SP) c.s. om slachtoffers de mogelijkheid te bieden om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad (EK 34.236, H)
 • groen vinkje
  Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (34.236)
 • groen vinkje
  Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662)
  Algemene stemmen
 • groen vinkje
  Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555)
  Algemene stemmen