Stemmingen per vergaderdag
8 juni 2021

 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Amsterdam over de herindeling van Amsterdam en Weesp (35.623, D)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum voor de inwoners van Weesp inzake het voortbestaan van een zelfstandige gemeente Weesp (35.623, C)
 • Aangenomen
  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35.623)

1 juni 2021

 • Verworpen
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten vervallen van beide spoedwetten (35.807 / 35.808, H)
 • Verworpen
  Motie-Karakus (PvdA) c.s. over voldoende capaciteit voor de controle van inreizigers uit hoogrisicogebieden (35.808, D)
 • Aangenomen
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een gedegen visie en toekomstplan voor de zorg (35.526, BH)
 • Aangenomen
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen (35.807, G)
 • Verworpen
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar uitgaven verband houdende met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.526 / 35.807, BG)
 • Aangenomen
  Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht (35.674)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatie Uitvoeringsverordening prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (35.744)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland (35.793)
  Hamerstuk

26 mei 2021


25 mei 2021

 • Verworpen
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over niet instemmen met het Herstelfonds (35.711, H)
 • Verworpen
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over het Nederlandse herstelplan (35.711, E)
 • Verworpen
  Motie-Karimi (GroenLinks) over de herstelplannen van de EU-lidstaten (35.711, F)
 • Aangenomen
  Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Greet Prins (CDA), Hamit Karakus (PvdA), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Joop Atsma (CDA), Joris Backer (D66), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Ester (ChristenUnie), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Ton Raven (OSF) en Ton Rombouts (CDA)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Annabel Nanninga (Fractie-Nanninga), Arda Gerkens (SP), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Diederik van Dijk (SGP), Gom van Strien (PVV), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Berkhout (Fractie-Nanninga), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga), Loek van Wely (Fractie-Nanninga), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Niko Koffeman (PvdD), Otto Hermans (Fractie-Nanninga), Paul Frentrop (FVD), Peter Nicolaï (PvdD), Peter Schalk (SGP), Rik Janssen (SP), Theo Hiddema (FVD), Tiny Kox (SP), Toine Beukering (Fractie-Nanninga) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Aangenomen
  Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35.398)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Uitvoering Verdrag wettelijke aansprakelijkheid schade door verontreiniging door bunkerolie voor Caribisch Nederland (35.618)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet digitale melding vermissing rijbewijs (35.617)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35.622)
 • Aangenomen
  Verzamelwet IenW 2020 (35.664)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.684)
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.703)
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake Winair (35.705)
  Hamerstuk