Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


24 april 2018


17 april 2018

 • rood kruisje
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over het beƫindigen van subsidies voor de fok van vechtstieren (EK 34.841, E)
 • groen vinkje
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de (on)mogelijkheden van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EK 34.841, D)
 • groen vinkje
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • groen vinkje
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • groen vinkje
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • rood kruisje
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • groen vinkje
  Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (34.666)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (34.717)
 • groen vinkje
  Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten (34.803)
 • groen vinkje
  Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34.815)
  Hamerstuk

10 april 2018


3 april 2018

 • groen vinkje
  Voortgang energietransitie (34.627)
 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Bisschop en Rog teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (34.598)

27 maart 2018

 • groen vinkje
  Goedkeuring belastingverdrag met Malawi (34.424)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Strafbaarstelling belemmeren humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict (34.737)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet transparant toezicht financiƫle markten (34.769)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging handel in goederen die gebruikt worden voor de doodstraf, foltering of andere onmenselijke of onterende behandeling (34.800)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Reparatiewet BZK 20XX (34.852)
  Hamerstuk

20 maart 2018

 • groen vinkje
  Verslagen van de commissie voor Verzoekschriften (CXXVI, A en B)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.797)
  Hamerstuk

13 maart 2018

 • groen vinkje
  Goedkeuring Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en andere stoffen (34.742 (R2091))
  Hamerstuk