Stemmingen per vergaderdag

Toon stemmingen:


14 februari 2017

 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Taverne Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen (34.158 (R2048))
  Zonder stemmen
 • groen vinkje
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over daadwerkelijke structurele bekostiging en een overbruggingsregeling (EK 34.246, C)
 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen (34.246)
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Financiƫn en Nationale Schuld 2015 (34.475 IX)
 • groen vinkje
  Novelle Jaarverslag en slotwet Financiƫn en Nationale Schuld 2015 (34.599)
  Hamerstuk

7 februari 2017

 • groen vinkje
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit (EK 34.356, H)
 • groen vinkje
  Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34.359)
 • groen vinkje
  Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))
 • groen vinkje
  Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34.356 (R2064))
 • groen vinkje
  Vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen na overeenstemming met de ouders (34.446)
 • groen vinkje
  Regels voor elektronische sigaretten zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten (34.470)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Modernisering en vereenvoudiging van de basisregistraties adressen en gebouwen (34.507)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verbetering evenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven (34.435)
 • groen vinkje
  Verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen (34.525)
  Hamerstuk

31 januari 2017

 • groen vinkje
  Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34.548)

24 januari 2017

 • groen vinkje
  Motie-Duthler (VVD) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat de staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel haar onderzoek heeft afgerond (EK 30.874, G)
 • groen vinkje
  Implementatie herziening mer-richtlijn (34.287)
 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Tellegen Wet aanpak woonoverlast (34.007)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking (34.375)
 • groen vinkje
  Aanscherping van de eisen van examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs (34.402)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet verduidelijking voorschriften woonboten (34.434)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Veegwet wonen (34.468)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (34.490)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk (34.573)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2016 (najaarsnota) (34.620 IIA)
  Hamerstuk