Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


21 januari 2020

 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (najaarsnota) (35.350 B)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35.268)

17 december 2019

 • groen vinkje
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over openheid en toegankelijkheid over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen (35.347, M)
 • groen vinkje
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen (35.347, L)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Motie-Pijlman (D66) c.s. over het ontzien van kringlooplandbouwbedrijven bij toekomstige beleidsvoorstellen (35.347, K)
 • groen vinkje
  Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
 • rood kruisje
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over het betrekken van andere infrastructurele projecten en institutionele bouw bij verruimde maatregelen (35.347, J)
 • rood kruisje
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over reeds vergunde emissierechten (35.347, I)
 • rood kruisje
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een transparant meet- en monitoringnetwerk aangaande stikstofemissie (35.347, H)
 • rood kruisje
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een ondergrens voor de drempelwaarde (35.347, G)
 • rood kruisje
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over nieuwe structurele investeringen in het onderwijs (35.300 VIII, D)
 • rood kruisje
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het erkennen dat de huidige loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs een belangrijke oorzaak is van het tekort aan leraren in het primair onderwijs (35.300 VIII, E)
 • rood kruisje
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs (35.300 VIII, F)
 • groen vinkje
  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (35.300 VIII)
 • rood kruisje
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over een specifiek tijdpad om te voldoen aan de reguliere normen uit de Nitraatrichtlijn (35.233, F)
 • rood kruisje
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van de derogaties (35.233, E)
 • groen vinkje
  Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)
 • groen vinkje
  Uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen (35.262)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Armeniƫ (35.279)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Besluit van de staatssecretaris van Defensie tot toepassing van de rijkscoƶrdinatieregeling ten behoeve van het project Militair Radarstation Herwijnen (31936)
 • rood kruisje
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komen (31.936, P)
 • groen vinkje
  Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35.255)
 • groen vinkje
  Gewijzigde motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffing (35.241, H)
 • rood kruisje
  Gewijzigde motie-Geerdink (VVD) en Essers (CDA) c.s. over internationaal vergelijkend onderzoek naar de implementatie van ATAD2 in omringende EU-lidstaten (35.241, I)
 • groen vinkje
  Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241)