Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


8 september 2020


7 juli 2020

 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen (35.492)
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35.466)
 • Aangenomen
  Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLM (35.505)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over huisvestingstaakstelling statushouders gemeente Haaren (35.345, E)
 • Aangenomen
  Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen (35.409)
 • Verworpen
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het binnen een maand na asielverzoeken aanbieden van cursussen (35.476, D)
 • Aangenomen
  Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35.476)
  • voor: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, FVD, Fractie-Otten, PVV, SGP, VVD en de leden Annelien Bredenoord (D66), Carla Moonen (D66), Henk Pijlman (D66) en Peter van der Voort (D66)
   tegen: GroenLinks, OSF, PvdA, PvdD, SP en de leden Joris Backer (D66), Boris Dittrich (D66) en Petra Stienen (D66)
 • Verworpen
  Motie-Kox (SP) c.s. over het niet-uitkeren door ondernemingen van bonussen en dividenden in 2020 en 2021 (35.473, D)
 • Verworpen
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een Deltaplan Werk (35.473, E)
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.473)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Ongeldig maken bepaalde getuigschriften vakbekwaamheid en nascholing van bestuurders van vrachtwagens of bussen (35.372)
  • aantekening gevraagd: PVV en Fractie-Otten
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet verordening 2018/858 goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens (35.427)
 • Aangenomen
  Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (35.449 (R2147))
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XVI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XVII)
  • aantekening gevraagd: PVV en Fractie-Otten
 • Aangenomen
  Wet ambulancezorgvoorzieningen (35.471)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Eerste incidentele suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2020 inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (35.490)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (35.491)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.493)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35.497)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020 (voorjaarsnota) (35.450 IX)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35.485)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (voorjaarsnota) (35.450 VIII)
  Hamerstuk