Stemmingen per vergaderdag

Toon stemmingen:


21 maart 2017


7 maart 2017

 • groen vinkje
  Rechtspositionele aanpassingen voor bepaalde politieke ambtsdragers en functionarissen (34.626)
  Algemene stemmen
 • groen vinkje
  Bescherming namen en graden hoger onderwijs (34.412)
 • rood kruisje
  Motie-Ruers (SP) c.s. om slachtoffers de mogelijkheid te bieden om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad (EK 34.236, H)
 • groen vinkje
  Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (34.236)
 • groen vinkje
  Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662)
  Algemene stemmen
 • groen vinkje
  Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555)
  Algemene stemmen
 • groen vinkje
  Herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (34.268)
 • groen vinkje
  Grensoverschrijdende zorg (34.333)
 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Mei Li Vos tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (34.559)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34.592)
 • groen vinkje
  Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (34.593)
 • groen vinkje
  Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (34.594)
 • groen vinkje
  Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (34.595)
 • groen vinkje
  Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34.628)
  Hamerstuk

21 februari 2017