EdossiersOp deze pagina kunt u zoeken naar de elektronische dossiers (Edossiers) die worden aangemaakt op basis van Europese voorstellen die in behandeling zijn bij de Eerste Kamer. Door gebruik te maken van de diverse selectiecriteria kan gericht gezocht worden naar het gewenste dossier.

De dossiers die in behandeling zijn bij de vaste commissie voor de JBZ-Raad werden voorheen aangeduid met behulp van alleen cijfers. Op de nieuwe Europapoort zijn deze dossiers omgenummerd naar Edossiers. Indien u gebruikt wenst te maken van het voormalige nummer hoeft u alleen maar een E voor het nummer te toetsen en de puntjes te verwijderen. Voorbeeld : u bent op zoek naar het dossier over het Stockholm Programma wat voorheen nummer 1.0.31 had. Op de nieuwe website vindt u dit dossier terug door in het zoekveld E1031 te toetsen.
Edossiers selecteren
 
helpEdossiers zoeken
 
help

Selectieresultaten

Aantal resultaten: 1134

 • E190010
  Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie
 • E190009
  Commissiemededeling: Energie-Unie - De grondslag voor een geslaagde energietransitie
 • E190008
  Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2019
 • E190007
  Commissiemededeling: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU
 • E190006
  Gezamenlijke mededeling EU-China: een strategische visie
 • E190005
  Aanbeveling betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers
 • E190004
  Commissiemededeling: naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU
 • E190003
  Discussienota naar een duurzamer Europa in 2030
 • E190002
  Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa
 • E190001
  Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie
 • E180037
  Voorstel voor een verordening inzake de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's
 • E180036
  Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
 • E180035
  Gewijzigd voorstel voor een verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie
 • E180034
  Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht
 • E180033
  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma Justitie
 • E180032
  Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam
 • E180031
  Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie
 • E180030
  Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
 • E180029
  Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen
 • E180028
  Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdrijven