Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

EdossiersOp deze pagina kunt u zoeken naar de elektronische dossiers (Edossiers) die worden aangemaakt op basis van Europese voorstellen die in behandeling zijn bij de Eerste Kamer. Door gebruik te maken van de diverse selectiecriteria kan gericht gezocht worden naar het gewenste dossier.

De dossiers die in behandeling zijn bij de vaste commissie voor de JBZ-Raad werden voorheen aangeduid met behulp van alleen cijfers. Op de nieuwe Europapoort zijn deze dossiers omgenummerd naar Edossiers. Indien u gebruikt wenst te maken van het voormalige nummer hoeft u alleen maar een E voor het nummer te toetsen en de puntjes te verwijderen. Voorbeeld : u bent op zoek naar het dossier over het Stockholm Programma wat voorheen nummer 1.0.31 had. Op de nieuwe website vindt u dit dossier terug door in het zoekveld E1031 te toetsen.
Edossiers selecteren
 
helpEdossiers zoeken
 
help

Selectieresultaten

Aantal resultaten: 1143

 • E200009
  Commissiemedeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)
 • E200008
  Verslag tenuitvoering van Richtlijn 2012/29/EU vaststelling minimumnormen rechten, ondersteuning en bescherming slachtoffers van strafbare feiten
 • E200007
  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het kader voor het bereiken van klimaatneutraliteit
 • E200006
  Commissiemededeling: Bevordering van het toetredingsproces - Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan
 • E200005
  Gewijzigd voorstel voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen
 • E200004
  Voorstel voor een verordening tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
 • E200003
  Commissiemededeling: Sustainable Europe Investment Plan - European Green Deal Investment Plan
 • E200002
  Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie
 • E200001
  Commissiemededeling inzake de Europese Green Deal
 • E190010
  Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie
 • E190009
  Commissiemededeling: Energie-Unie - De grondslag voor een geslaagde energietransitie
 • E190008
  Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2019
 • E190007
  Commissiemededeling: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU
 • E190006
  Gezamenlijke mededeling EU-China: een strategische visie
 • E190005
  Aanbeveling betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers
 • E190004
  Commissiemededeling: naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU
 • E190003
  Discussienota naar een duurzamer Europa in 2030
 • E190002
  Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa
 • E190001
  Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie
 • E180037
  Voorstel voor een verordening inzake de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's