Werken bij de Eerste KamerDe Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft door haar samenstelling en bevoegdheden een eigen plaats in het politieke bestel. De taken van de Eerste Kamer liggen op het gebied van de wetgeving en het controleren van de regering. Daarnaast controleert de eerste Kamer de totstandkoming van Europees beleid en regelgeving.

Het werk van de Eerste Kamer onderscheidt zich in politieke en ambtelijke taken. De ambtelijke organisatie (52 formatieplaatsen) ondersteunt de politieke taken en staat onder leiding van de Griffier.

Momenteel zijn er geen vacatures.