Werken bij de Eerste KamerDe Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft door haar samenstelling en bevoegdheden een eigen plaats in het politieke bestel. De taken van de Eerste Kamer liggen op het gebied van de wetgeving en het controleren van de regering. Daarnaast controleert de Eerste Kamer de totstandkoming van Europees beleid en regelgeving.

Het werk van de Eerste Kamer onderscheidt zich in politieke en ambtelijke taken. De griffie van de Eerste Kamer (53 fte) ondersteunt als ambtelijke organisatie de Kamerleden bij de uitvoering van hun (grond)wettelijke taken en staat onder leiding van de Griffier.

Momenteel zijn er drie vacatures.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal zoekt voor haar leden een externe vertrouwenspersoon integriteit.

In verband met uitbreiding van de inhoudelijke ondersteuning zoekt de Eerste Kamer een Informatiespecialist Europa en een Stafmedewerker:


Externe Vertrouwenspersoon Integriteit

Functieomschrijving

Als vertrouwenspersoon bent u voor de 75 leden voor de duur van vier jaar het aanspreekpunt met betrekking tot de Gedragscode van de Eerste Kamer en integriteitsvraagstukken. U fungeert daarbij op ad hoc basis als vertrouwelijke 'sparringpartner' voor de leden. De Kamer vraagt daarvoor kennis en ervaring met integriteitsvraagstukken binnen de publieke en/of private sector, in het bijzonder binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.

U heeft goede kennis van de Gedragscode integriteit van de Eerste Kamer, beschikt over uitstekende gespreks- en luistervaardigheden en treedt empathisch en gezaghebbend op.

Jaarlijks rapporteert u - vertrouwelijk - aan de Huishoudelijke Commissie over uw werkzaamheden.

Aangezien de vertrouwenspersoon een nieuwe functie betreft, zal na twee jaar een eerste evaluatie plaatsvinden over de feitelijke inzet van de diensten van de externe vertrouwenspersoon.

Functie-eisen

 • Heeft ruime kennis van en ervaring met integriteitsvraagstukken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Heeft goede kennis (genomen) van de Gedragscode integriteit Eerste Kamer;
 • Is bij voorkeur zowel bekend met de publieke als met de private sector;
 • Is empathisch, gezaghebbend en communicatief sterk;
 • Is goed en snel bereikbaar, en in voorkomende gevallen direct beschikbaar.

Aanvullende eisen

 • De externe vertrouwenspersoon integriteit van de Eerste Kamer is geen lid van de Eerste Kamer of werkzaam bij de ambtelijke organisatie (de griffie) van de Eerste Kamer.
 • De externe vertrouwenspersoon integriteit is niet werkzaam als of onder verantwoordelijkheid van een minister of staatssecretaris.
 • De externe vertrouwenspersoon integriteit van de Eerste Kamer is van onbesproken gedrag, neutraal en objectief in de oordeelsvorming en vervult geen andere taken buiten de Eerste Kamer, gedurende de benoemingsperiode, die zijn/haar onafhankelijkheid kunnen aantasten.
 • De externe vertrouwenspersoon integriteit van de Eerste Kamer wordt vooraf gescreend en is gehouden aan de voorgeschreven vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een bezoldigde functie en de benoeming door de Eerste Kamer in deze functie vindt in beginsel plaats voor vier jaar met mogelijkheid tot herbenoeming.

U ontvangt een passende vergoeding op basis van het aantal gewerkte uren. Daarnaast ontvangt u een vergoeding voor eventuele reiskosten. De benodigde voorzieningen, in de vorm van bijvoorbeeld gespreksruimte of printfaciliteiten, worden door de Eerste Kamer verzorgd. U werkt verder zelfstandig, zonder inhoudelijke ondersteuning van de griffie van de Eerste Kamer.

Procedure

U kunt tot 1 november 2019 uw belangstelling kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en cv per e-mail aan griffier@eerstekamer.nl. De gesprekken vinden plaats in de maand november en de benoeming in de functie wordt verwacht in december 2019.

Informatie

Voor informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met de Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de heer mr. dr. R. (Remco) Nehmelman, telefoonnummer 070-3129 232.


Informatiespecialist Europa

voor 36 uur per week

Wij zoeken een collega die een brede politiek-maatschappelijke belangstelling combineert met vlot werken en accuratesse. Wij bieden een uitdagende baan, die de ideale uitgangspositie vormt voor een (verdere) loopbaan in de publieke dienst. Binnen de griffie werk je in een dynamische omgeving waarin elke dag anders kan verlopen dan je had gepland. Je maakt daarbij onderdeel uit van een enthousiast en professioneel team waaronder twee collega-informatiespecialisten Europa.

Functieprofiel

De werkzaamheden liggen grotendeels op het volgen van de Europese besluitvorming; daarnaast zal een aantal werkzaamheden met betrekking tot de nationale wet- en regelgeving bij deze informatiespecialist worden belegd.

Concreet betreft het onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Het volgen en signaleren van ontwikkelingen in de Europese besluitvorming en de totstandkoming van Europese regelgeving
 • Het selecteren van relevante informatie en het ontsluiten van informatiebronnen
 • Het opbouwen en onderhouden van (digitale) dossiers
 • Het actief informeren en adviseren van plv. griffiers en stafmedewerkers over relevante Europese ontwikkelingen en de doorwerking in Nederland
 • Het redigeren en beheren van de website www.europapoort.nl
 • Is correspondent van het Europese IPEX-netwerk: deelt informatie over de Europese werkwijze en behandeling van Europese voorstellen door de Eerste Kamercommissies via het netwerk, verwerkt de informatie die gedeeld wordt via het netwerk in (digitale) dossiers
 • Coördineert en redigeert de driewekelijkse nieuwsbrief EUpdate
 • Het fungeren als vraagbaak voor met name Kamerleden

Het uitvoeren van een aantal werkzaamheden op het gebied van nationale wet- en regelgeving.

Je voert deze taken uit onder functionele aansturing van een plaatsvervangend griffier, waarmee je samen met de betrokken informatiespecialist nationaal en stafmedewerker de ambtelijke staf vormt van je commissies.

Profiel organisatie

De griffie van de Eerste Kamer (53 fte) ondersteunt als ambtelijke organisatie de Kamerleden bij de uitvoering van hun (grond)wettelijke taken. De omvang van de griffie van de Eerste Kamer is beperkt en bevat een groot aantal verschillende functies die alle bijdragen aan een optimale ondersteuning van de Kamerleden. Er is een mix van veel ervaring en jonge collega's die collegiaal en flexibel samenwerken. Daarbij is er zowel oog voor tradities als voor de noodzaak om mee te bewegen in een veranderende samenleving.

De afdeling Inhoudelijke Ondersteuning maakt deel uit van de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer, en is onder andere belast met de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de vaste en bijzondere Kamercommissies, de plenaire vergadering en de leden van de Kamer (het primair proces ).

Functie-eisen

 • Afgeronde hbo-opleiding Europese studies of Informatiedienstverlening en -Management (IDM)
 • Bekendheid met het Europese en Nederlandse wetgevingsproces
 • Ervaring met content management systemen is een pre
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Ervaring met geautomatiseerde (zoek-)systemen

Competenties

Je bent een gedreven en energieke medewerker, die sterk is in het herkennen en analyseren van belangrijke informatie op verschillende beleidsterreinen. Je hebt een hands on mentaliteit, gaat zelfstandig en nauwkeurig te werk bij het zoeken naar ter zake doende gegevens en achtergronden, kunt verbanden leggen tussen gegevens en hebt daarbij oog voor nieuwe ontwikkelingen.

De belangrijkste competenties zijn: samenwerken, flexibiliteit, resultaatgericht, analyseren, accuratesse, plannen en organiseren, omgevingsbewustzijn en proactief.

Salaris

Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.885,48 bruto per maand (schaal 9 BBRA '84) op basis van een 36-urige werkweek.

Informatie

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw I. Vijfwinkel-Hatzmann, P&O adviseur, tel 0646855830.

Je kunt tot en met 20 oktober 2019 jouw belangstelling digitaal kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en cv (beide in pdf) aan vacatures@eerstekamer.nl.


Stafmedewerker

voor 36 uur per week

Wij zoeken een collega die een brede politiek-maatschappelijke belangstelling combineert met inhoudelijke diepgang, en die vlot werken paart aan accuratesse. Wij bieden een uitdagende baan, die de ideale uitgangspositie vormt voor een (verdere) loopbaan in de publieke dienst. Binnen de griffie werk je in een dynamische omgeving waarin elke dag anders kan verlopen dan je had gepland. Je maakt daarbij onderdeel uit van een enthousiast en professioneel team.

Functieprofiel

De werkzaamheden van de stafmedewerker liggen primair op het terrein van de commissie Financiën en daarnaast van de commissie Justitie & Veiligheid. Als stafmedewerker ben je als deel van een kleine commissiestaf, schakelpunt tussen de commissie en het ministerie. Je levert onder meer een inhoudelijke en administratief-organisatorische bijdrage aan de voorbereiding en een goed verloop van commissievergaderingen, mondeling overleggen met bewindspersonen, deskundigenbijeenkomsten en bezoeken van (uitgaande en inkomende) delegaties. Daarnaast houd je je bezig met het samenstellen van verslagen bij wetsvoorstellen, het opstellen van wetgevingsfiches, het schrijven van brieven aan bewindspersonen en de toezeggingenregistratie. Zowel nationale als Europese dossiers passeren de revue in de commissie.

Je voert deze taken uit onder functionele aansturing van een plaatsvervangend griffier, waarmee je samen met de betrokken informatiespecialist(en) en in voorkomend geval een collega-stafmedewerker, de ambtelijke staf vormt van je commissies.

Profiel organisatie

De griffie van de Eerste Kamer (53 fte) ondersteunt als ambtelijke organisatie de Kamerleden bij de uitvoering van hun (grond)wettelijke taken. De omvang van de griffie van de Eerste Kamer is beperkt en bevat een groot aantal verschillende functies die alle bijdragen aan een optimale ondersteuning van de Kamerleden. Er is een mix van veel ervaring en jonge collega's die collegiaal en flexibel samenwerken. Daarbij is er zowel oog voor tradities als voor de noodzaak om mee te bewegen in een veranderende samenleving.

De afdeling Inhoudelijke Ondersteuning maakt deel uit van de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer, en is onder andere belast met de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de vaste en bijzondere Kamercommissies, de plenaire vergadering en de leden van de Kamer (het primair proces ).

Functie-eisen

 • afgeronde relevante universitaire opleiding
 • minimaal twee jaar relevante werkervaring bij de Rijksoverheid
 • kennis van (overheids)financiën
 • kennis van de werkvelden van de commissies die de stafmedewerker ondersteunt
 • inzicht in wetgeving en wetgevingsprocedures
 • inzicht in de organisatie, werkwijze en processen binnen de Staten-Generaal
 • inzicht in de ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen op nationaal en internationaal niveau
 • beheersing van de moderne talen (met name het Engels)
 • uitstekende communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)

Competenties

Je bent een gedreven en energieke medewerker met een generalistische instelling die makkelijk kan schakelen, en zich snel kan verdiepen in uiteenlopende onderwerpen. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, gaat nauwkeurig te werk, kunt verbanden leggen en hebt daarbij oog voor de politiek- bestuurlijke dimensie. Verder ben je resultaatgericht met een hands on mentaliteit.

De belangrijkste competenties voor deze functie zijn: samenwerking, flexibiliteit, resultaatgericht, accuraat werken, analyseren, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, plannen en organiseren en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.905,85 bruto per maand (schaal 11, BBRA '84) op basis van een 36-urige werkweek.

Informatie

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw I. Vijfwinkel-Hatzmann, P&O adviseur, tel 0646855830.

Je kunt tot en met 20 oktober 2019 jouw belangstelling digitaal kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en cv (beide in pdf) aan vacatures@eerstekamer.nl.