Feiten en cijfersJaarlijks behandelt de Eerste Kamer vele tientallen wetsvoorstellen. De meeste daarvan neemt zij aan; slechts een minderheid wordt verworpen. Bij enkele voorstellen vraagt de Kamer aan de regering om met een novelle te komen, om daarmee een aanhangig wetsvoorstel alsnog te wijzigen. Een aantal wetsvoorstellen bereikt het Staatsblad niet, omdat de regering ze na bezwaren van de Eerste Kamer intrekt.

Welke wetsvoorstellen zijn verworpen en ingetrokken en welke novelles zijn ingediend, vindt u in onderstaande overzichten. In het onderdeel statistieken vindt u cijfers over afgehandelde wetsvoorstellen, moties, vragen en omvang van de Handelingen.

Het onderdeel doorlooptijden wetsvoorstellen geeft de periode aan van behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de periode van aanname in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad. Ook geeft dit overzicht de periode aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.


Kerncijfers 

Gebruik van bevoegdheden

 

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Moties (totaal)

87

57

83

 • a. 
  aangenomen

36

23

31

 • b. 
  verworpen

27

18

36

 • c. 
  aangehouden

15

9

7

 • d. 
  ingetrokken

3

6

3

 • e. 
  gewijzigd

6

1

4

Schriftelijke vragen

11

9

7

Interpellaties

0

1

0

Novelles

5

1

3

Behandelde wetsvoorstellen

 

2015 - 2016

2014 - 2015

2013 - 2014

Totaal aantal wetsvoorstellen behandeld

(incl. begrotingsvoorstellen)

                       - Aantal initiatiefwetsvoorstellen

321

323

292

13

12

12

Totaal aantal wetsvoorstellen afgehandeld

                       - Aangenomen

                       - Verworpen

235*

223**

201***

232

219

197

2

3

0

Aantal hamerstukken

          - Waarvan eerst schriftelijk voorbereid door

             commissies

172

172

131

24

35

26

Aantal wetsvoorstellen  schriftelijk voorbereid door commissies

78

80

87

Aantal wetsvoorstellen plenair behandeld

63

51

70

* Wetsvoorstel Eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting  is ingetrokken op 18 februari 2016.

** Wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering maximum aantal leden  is ingetrokken op 1 mei 2015.

*** Er zijn in het parlementair jaar 2013-2014 vier wetsvoorstellen ingetrokken.

Doorlooptijden 

 

Gemiddelde duur

Minimale duur

Maximale duur

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Raad van State

45

40

36

2

3

2

232

232

219

Tweede Kamer

208

178

218

7

8

6

5.647

2276

2849

Eerste Kamer

84

85

93

5

12

5

882

1204

1092

Behandelde Europese voorstellen

 

2015-2016

2014-2015

 

Aantal / type Europees voorstel

Geagendeerd in vakcommissies

Overleg met de regering

Sub.

bezwaar

Geagendeerd in vakcommissies

Overleg met de regering

Sub.

bezwaar

Richtlijnen

15

11

0

2

1

0

Mededelingen, adviezen en aanbevelingen

18

9

0

15

11

0

Besluiten

4

3

0

1

1

0

Verordeningen

23

15

0

6

4

0

Overig

3

2

1

1

0

0

Europese dossiers geagendeerd in commissies

63

40

1

26

17

0