Feiten en cijfersJaarlijks behandelt de Eerste Kamer vele tientallen wetsvoorstellen. De meeste daarvan neemt zij aan; slechts een minderheid wordt verworpen. Bij enkele voorstellen vraagt de Kamer aan de regering om met een novelle te komen, om daarmee een aanhangig wetsvoorstel alsnog te wijzigen. Een aantal wetsvoorstellen bereikt het Staatsblad niet, omdat de regering ze na bezwaren van de Eerste Kamer intrekt.

Welke wetsvoorstellen zijn verworpen en ingetrokken en welke novelles zijn ingediend, vindt u in onderstaande overzichten. In het onderdeel statistieken vindt u cijfers over afgehandelde wetsvoorstellen, moties, vragen en omvang van de Handelingen.

Het onderdeel doorlooptijden wetsvoorstellen geeft de periode aan van behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de periode van aanname in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad. Ook geeft dit overzicht de periode aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.


Kerncijfers 

Gebruik van bevoegdheden

 

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Moties (totaal)

51

87

57

 • a. 
  aangenomen

18

36

23

 • b. 
  verworpen

16

27

18

 • c. 
  aangehouden

10

15

9

 • d. 
  ingetrokken

4

3

6

 • e. 
  gewijzigd

3

6

1

Schriftelijke vragen

2

11

9

Interpellaties

0

0

1

Novelles

2

5

1

Behandelde wetsvoorstellen

 

2016-2017                         

2015-2016                         

2014-2015                         

Totaal aantal wetsvoorstellen behandeld

(incl. begrotingsvoorstellen)

303

321

323

Aantal initiatiefwetsvoorstellen

14

13

12

Totaal aantal 

wetsvoorstellen afgehandeld

221*

235**

223***

 • Aangenomen

220

232

219

 • Verworpen

0

2

3

Aantal hamerstukken

169

172

172

Waarvan eerst schriftelijk voorbereid door commissies

19

24

35

Aantal wetsvoorstellen schriftelijk voorbereid

door commissies

62

78

80

Aantal wetsvoorstellen

plenair behandeld

49

63

51

** Wetsvoorstel Eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting  is ingetrokken op 18 februari 2016.

*** Wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering maximum aantal leden  is ingetrokken op 1 mei 2015.

Doorlooptijden 

 

Gemiddelde duur

Minimale duur

Maximale duur

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Raad van State

48

45

40

3

2

3

198

232

232

Tweede Kamer

176

208

178

17

7

8

1.525

5.647

2276

Eerste Kamer

88

84

85

5

5

12

1.463

882

1204

Behandelde Europese voorstellen

 

2016-2017

   

2015-2016

   

Aantal / type Europees voorstel

Geagendeerd in

vakcommissies

Overleg met de regering

Sub.

bezwaar

Geagendeerd in vakcommissies

Overleg met de regering

Sub.

bezwaar

Richtlijnen

16

6

5

15

11

0

Mededelingen, adviezen en aanbevelingen

10

6

0

18

9

0

Besluiten

0

0

0

4

3

0

Verordeningen

16

11

0

23

15

0

Overig

1

1

0

3

2

1

Europese dossiers geagendeerd in commissies

43

24

5

63

40

1