Eerste Kamer steunt invoering betaald ouderschapsverlofDe Eerste Kamer heeft dinsdag 12 oktober ingestemd met de wet Betaald ouderschapsverlof. De fracties van CDA, FVD, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel, alleen de SGP-fractie stemde tegen het wetsvoorstel. Een motie van GroenLinks-senator Van Gurp werd eveneens aangenomen. De motie roept de regering op om het doorbetalingspercentage bij verlof te verhogen van 50 procent in het voorliggende wetsvoorstel naar 70 procent.

Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was bij de stemmingen aanwezig
Grotere versie foto

Het wetsvoorstel wijzigt de Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten in verband met de implementatie in de Nederlandse wetgeving van afspraken op Europees niveau om evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers beter te regelen. De Europese afspraken betreffen maatregelen op het gebied van verlof voor zorgtaken en flexibel werken die door moeten werken in de Nederlandse wetgeving.

Tijdens het debat op 5 oktober hield een groot deel van de aan het debat deelnemende woordvoerders een pleidooi voor een hoger percentage van doorbetaling dan in het wetsvoorstel is opgenomen (50 procent) van het loon van de ouder die het verlof opneemt. De woordvoerders van GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA, PvdD, SGP, CDA en SP maakten zich zorgen dat 50% doorbetaling voor mensen met lagere inkomens te weinig zal zijn om voor het ouderschapsverlof te kiezen. Zij bepleitten een percentage van 70 procent. Daarmee kan volgens hen ook voorkomen worden dat alleen vrouwen kiezen voor het betaald ouderschapsverlof. Vrouwen verdienen over het algemeen minder en werken minder dan mannen, dus het verlies van hun inkomen is dan makkelijker te ondervangen voor gezinnen, zo redeneerden de woordvoerders.

GroenLinks-senator Van Gurp diende daarom een motie in voor een hoger doorbetalingspercentage bij verlof. Volgens hem kwam een doorbetalingspercentage van 70 procent zeer ten goede aan het realiseren van de met deze wet beoogde doelen. De motie kreeg steun van de fracties van CDA, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie en werd aanvaard.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was bij de stemmingen aanwezig
Afbeelding 1 - Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was bij de stemmingen aanwezig