30.513

Wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstellingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling
ingediend 05-04-2006 10:52
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-12-30      
advies 2005-03-08 68    
nader rapport 2006-03-21   378  
indiening 2006-04-05   15  
Tweede Kamer
behandeling 2007-03-15     344
stemming 2007-03-20     5
subtotaal       349
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-06-19 91    
memorie van antwoord 2007-08-27   69  
eindverslag 2007-09-11 15    
behandeling 2007-11-27 77    
stemming 2007-12-04 7    
subtotaal   190 69 259
Staatsblad
publicatie wet 2007-12-18   14  
totalen
TK + EK       608
totaal       1083

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 maart 2007
    stemming (aangenomen, tegen: PVV) Handelingen TK 2006/2007, nr. 50, blz: 2971-2972
  • 15 maart 2007
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 49, blz: 2939-2953
  • 15 maart 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 49, blz: 2928-2939