Association of European SenatesTijdens een bijeenkomst in Parijs op 8 november 2000, op uitnodiging van de Voorzitter van de Franse Senaat, de heer Christiaan Polet, hebben de Voorzitters van 14 Senaten in Europa besloten om een samenwerkingsverband van Europese Senaten op te zetten: de Association of European Senates (AES).

De AES brengt de volgende Senaten samen: de Bondsraden van Duitsland en Oostenrijk; de Senaten van België, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië en Spanje; en de Nationale Raad van Slovenië. De Zwitserse Raad van State en de Raad van State van Luxemburg hebben de status van waarnemer.

De doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn om relaties tussen de leden te ontwikkelen, het tweekamerstelsel te promoten binnen het raamwerk van parlementaire democratie en om de Europese identiteit en bewustzijn te vergroten. Elk jaar organiseert de AES in ieder geval één bijeenkomst voor de Voorzitters van Senaten over specifieke onderwerpen die van tevoren gemeenschappelijk worden overeengekomen.


Volgende bijeenkomst

De 20e bijeenkomst van de AES vond plaats in Parijs van 13-15 juni 2019.