commentaar derden

Waarom een landelijk EPD nodig is. R. van der Staaij, Atos Originsamenvatting

In Nederland staat de invoering van het landelijke elektronische patiëntendossier (EPD) op stapel. Het EPD is een grote stap vooruit, omdat het tegemoet wordt gekomen aan drie belangrijke aandachtsgebieden rondom het bijhouden en uitwisselen van patiëntinformatie.


titel Waarom een landelijk EPD nodig is. R. van der Staaij, Atos Origin
paginas 2
datum 02-11-2009


Download commentaar