Met enige regelmaat melden belangengroeperingen zich bij de Eerste Kamer, omdat zij een petitie wensen aan te bieden. De voorzitter van de Kamercommissie, die het onderwerp van de petitie behandelt, treedt dan meestal op als degene die de petitie in ontvangst neemt, al dan niet in aanwezigheid van enkele andere Kamerleden.

Hoe kunt u een petitie aanbieden?

Meld uw verzoek bij de plaatsvervangend griffier van de betreffende Kamercommissie. Dit kan telefonisch, per brief of per e-mail (eventueel via de website van de Eerste Kamer). Geef duidelijk aan:

  • waarop de petitie betrekking heeft
  • wat de inhoud en de vorm van de petitie is
  • wanneer u de petitie wilt aanbieden (bij voorkeur op een vergaderdag)
  • de grootte van de delegatie die de petitie wil aanbieden

Uw verzoek bespreekt de plaatsvervangend griffier vervolgens met de voorzitter van de Kamercommissie. Is de voorzitter bereid de petitie in ontvangst te nemen, dan maakt u met de plaatsvervangend griffier precieze afspraken over tijd en plaats.

In principe vindt een aanbieding buiten voor de hoofdingang van de Eerste Kamer plaats, Kazernestraat 52 in Den Haag. Bestaat de delegatie uit niet meer dan 10 personen, dan kan bij slecht weer de aanbieding binnen bij de entreehal van de Eerste Kamer plaatsvinden.

Let op!

Houd u er rekening mee, dat als de aanbieding de vorm van een manifestatie c.q. demonstratie krijgt, dat u de burgemeester van Den Haag hiervan in kennis stelt, zodat deze passende maatregelen kan treffen. Informeert u bij de gemeente of u zonder toestemming kunt protesteren.