Algemene politieke beschouwingenEén keer per jaar houdt de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, Algemene politieke beschouwingen (Apb). Hier bespreken de Kamer en de regering de hoofdlijnen van het regeringsbeleid (de Rijksbegroting) voor het volgende jaar, zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. Dit is bij de Apb goed te zien. De Eerste Kamerfracties geven bij monde van de fractievoorzitters hun visie op de regeringsplannen uit de Miljoenennota en de troonrede. In moties kunnen fracties oproepen tot wijzigingen van het beleid. De minister-president verdedigt namens de regering de plannen.

Bij de Apb wordt een vaste sprekersvolgorde aangehouden. Eerst komt de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij aan het woord, gevolgd door de fractievoorzitter van de grootste regeringsfractie. Dit gaat zo om en om door in volgorde van fractiegrootte.

De eerstvolgende Algemene politieke beschouwingen vinden plaats op 27 oktober 2020.

De laatste Algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer vonden plaats op 29 oktober 2019. Over ingediende moties werd op 5 november 2019 gestemd.

Op 12 november 2019 vond een heropening van de Apb plaats waarbij de gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales (35.300, O) werd ingediend en na stemming bij zitten en opstaan werd aangenomen. De VVD-fractie stemde tegen deze gewijzigde motie.

Ook werd de nader gewijzigde motie-Gerbrandy (OSF) c.s. over de verhuurderheffing (35.300, P) ingediend. Deze motie werd daarna door de indiener aangehouden.

Kijk voor een impressie naar een informatiefilmpje over de Apb.


Wat zijn de Algemene politieke beschouwingen?