Algemene politieke beschouwingenEén keer per jaar houdt de Eerste Kamer, net als de Tweede Kamer, Algemene politieke beschouwingen (Apb). Hier bespreken de Kamer en de regering de hoofdlijnen van het regeringsbeleid (de Rijksbegroting) voor het volgende jaar, zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. Dit is bij de Apb goed te zien. De Eerste Kamerfracties geven bij monde van de fractievoorzitters hun visie op de regeringsplannen uit de Miljoenennota en de troonrede. In moties kunnen fracties oproepen tot wijzigingen van het beleid. De minister-president verdedigt namens de regering de plannen.

Bij de Apb wordt een vaste sprekersvolgorde aangehouden. Eerst komt de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij aan het woord, gevolgd door de fractievoorzitter van de grootste regeringsfractie. Dit gaat zo om en om door in volgorde van fractiegrootte.

De eerstvolgende Algemene politieke beschouwingen zijn voorzien voor 2 november 2021.

Het Lid Jorritsma-Lebbink (VVD) heeft op 14 september 2021 in verband met de demissionaire status van het huidige kabinet tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer twee ordevoorstellen gedaan waarover op 28 september 2021 op verzoek van de PVV-fractie hoofdelijk wordt gestemd:

Kijk voor een impressie naar een informatiefilmpje over de Apb.


Wat zijn de Algemene politieke beschouwingen?