De Eerste Kamer heeft een publieke tribune. Daarop kunnen maximaal 35 personen de vergadering volgen. 

Bezoekers moeten gebruik maken van de ingang op Binnenhof 23.

Tassen en persoonlijke bezittingen kunnen worden opgeborgen in een kluisje. Het is niet toegestaan jassen e.d. mee te nemen.

Het is evenmin geoorloofd tekenen van instemming of afkeuring te laten horen. Verder mogen er geen foto's worden gemaakt van de publieke tribune.

Indien bezoekers op de publieke tribune de orde verstoren kan de Voorzitter ontruiming gelasten.