Bezoekinformatie
Coronamaatregelen Eerste Kamer

Plenaire vergaderingen

De Eerste Kamer komt wekelijks in plenaire vergadering bijeen. Deze vergaderingen vinden vooralsnog plaats in de Ridderzaal vanwege de benodigde ruimte om deze veilig te laten verlopen. Vergaderingen zijn niet toegankelijk voor publiek, maar wel goed te volgen via de livestream.

Journalisten kunnen - onder de geldende voorzorgsmaatregelen - verslag doen van het plenaire debat.

Commissievergaderingen

De commissies van de Eerste Kamer komen momenteel overwegend digitaal bijeen en bij uitzondering fysiek. Het is voor publiek - beperkt en op 1,5 meter afstand - mogelijk inhoudelijke commissievergaderingen die fysiek plaatsvinden in het Eerste Kamergebouw (bijvoorbeeld deskundigenbijeenkomsten en mondelinge overleggen) bij te wonen.

Mondkapjes

Leden, medewerkers en publiek dienen een mondkapje te dragen in de publiek toegankelijke delen van het Eerste Kamergebouw. Het betreft de receptiehal bij de ingang Kazernestraat en het aansluitende trappenhuis dat naar de publieke tribunes leidt. Wanneer bezoekers hebben plaatsgenomen op een publieke tribune kunnen zij hun mondkapje afdoen.

Algemene voorzorgsmaatregelen

In de gebouwen van de Eerste Kamer en de Ridderzaal gelden strikte voorzorgsmaatregelen. De belangrijkste zijn:

  • houd anderhalve meter afstand;
  • was vaker uw handen;
  • hoest of nies in de binnenzijde van de elleboog;
  • gebruik alleen papieren zakdoekjes;
  • schud geen handen;
  • blijf thuis bij klachten.

Bezoek de Eerste Kamer aan het Binnenhof met de virtuele rondleiding

Het gebouw van de Eerste Kamer aan het Binnenhof is in verband met de renovatie gesloten voor publiek, maar het blijft toegankelijk met de virtuele rondleiding door het gebouw. De historische vergaderzaal, de Noenzaal, de Hall en de Gravenkamer worden door middel van 360 graden foto's getoond. De rondleiding start op het Binnenhof.

Aan de hand van informatieblokjes komt de bezoeker meer te weten over de ruimtes, de kunst én over het werk van de Eerste Kamer. Met de virtuele rondleiding kan de bezoeker zelf bepalen wat hij/zij wil bekijken en in welke volgorde. Ook bestaat de mogelijkheid om rondgeleid te worden door virtuele rondleider Mathijs, die het verhaal van de verschillende vertrekken vertelt en een toelichting geeft op de vele interessante details.