Een blanco verslag betekent dat de commissie die de behandeling schriftelijk voorbereidt geen opmerkingen of vragen heeft over een wetsvoorstel.

Het uitbrengen van een blanco verslag heeft vaak tot gevolg dat het wetsvoorstel als hamerstuk wordt afgedaan. Soms wordt er nog wel over het wetsvoorstel gestemd.


Indien u kennis wilt nemen van verslagen, nota's naar aanleiding van het verslag, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.