De bouw van de vergaderzaalIn 1650 werd door de Staten van Holland en West-Friesland aan de befaamde architect Pieter Post de opdracht gegeven een nieuwe monumentale vergaderzaal te bouwen.

Na de dood van Willem II was immers het stadhouderloze tijdperk afgekondigd en was de eigendunk en zelfverzekerdheid van de Staten van Holland toegenomen.

De vergaderzaal moest de nationale en internationale invloed van de Staten van Holland en West-Friesland uitstralen en de nieuwe machtsverhoudingen aan het Binnenhof weergeven.

Dat blijkt met name uit de plafondschilderingen van Andries de Haen en Nicolaas Wielingh. Ze drukken Hollands glorie uit door de afbeelding van typen van verschilldende volken, waarmee de Republiek wereldwijd banden onderhield.