De Hall (of lounge) is op vele manieren bereikbaar. Deze ruimte was tot 1912 het trappenhuis. Op de Hall komen vele gangen en kamers uit. Hier treft u ook de kamers van de Griffier en Kamervoorzitter.

Over de Hall is een kap van glas in lood geplaatst die ontworpen is door H. Veldhuis. Het heeft betrekking op de verschillende takken van overheidszorg: scheepvaart en visserij, landbouw en veeteelt, handel en nijverheid, kunsten en wetenschappen.

In de houten omtrek staan de wapens van Batavia en Suriname, als ook de provincies en enkele steden.

Aan de wanden hangen portretten van Oranje-Stadhouders: Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik en Willem II tot en met Willem V

Aan de Hall grenst ook de huidige koffiekamer, vroeger Besognekamer genoemd. Hier vergaderden de commissies van de Staten (Besogne). Deze ruimte is in dezelfde tijd ontworpen als de vergaderzaal.