Denk mee over discriminatieproblemen in het onderwijsNa een brede inventarisatie van de belangrijkste discriminatieproblemen hebben we in elk domein een paar discriminatieproblemen uitgekozen. Bij die voorbeelden analyseren we de mechanismen die tot discriminatie leiden en brengen we mogelijke interventies en goede praktijkvoorbeelden in kaart.

Discriminatie van kinderen met een beperking tot het basisonderwijs

Binnen het systeem van passend onderwijs zijn er kinderen met een beperking die niet of met moeite toegang krijgen tot het (speciaal en regulier) basisonderwijs. Zichtbare gevolgen hiervan zijn de toename van het aantal kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht en de stijgende instroom in het speciaal onderwijs. Kinderen met een beperking komen thuis te zitten of kunnen niet naar een reguliere school in hun eigen omgeving. Hoe kan de toegang tot het basisonderwijs voor kinderen met een beperking worden verbeterd en wat is daar voor nodig? Wie denkt er met ons mee?

Discriminatie op afkomst binnen de leeromgeving van het hoger onderwijs

In het hoger onderwijs bestaan grote verschillen in het rendement en studiesucces tussen verschillende groepen studenten. Met name studenten met een migratieachtergrond behalen vaker slechtere resultaten. Ook ervaren zij soms discriminatoire bejegening. In dit deel van het onderzoek kijken we naar het vraagstuk hoe de leeromgeving op hogescholen en universiteiten ‘discriminatievrij’ kan worden voor álle studenten (m.b.t. de grond ‘afkomst’). Wat is er nodig om gelijke behandeling binnen de opleidingen van hoger onderwijsinstellingen te bevorderen?


Formulier

Hier stond een link naar het reactieformulier. Het formulier is nu gesloten.


Terug naar de vorige pagina