Denk mee over discriminatieproblemen in de sociale zekerheidNa een brede inventarisatie van de belangrijkste discriminatieproblemen hebben we in elk domein een paar discriminatieproblemen uitgekozen. Bij die voorbeelden analyseren we de mechanismen die tot discriminatie leiden en brengen we mogelijke interventies en goede praktijkvoorbeelden in kaart.

Toepassing van algoritmes in de sociale zekerheid zonder discriminatie op afkomst

Gemeenten en instanties in de sociale zekerheid, maken steeds vaker gebruik van databestanden om fraude op te sporen. Daarmee kunnen groepen mensen worden geselecteerd, waarbij het risico op fraude groter is dan bij anderen. Het gevaar is, dat de algoritmes die gebruikt worden, een selectie op basis van afkomst maken. Dat is in strijd met het verbod op discriminatie. Tegelijk is het noodzakelijk om fraude op te sporen. Wij zijn op zoek naar manieren om het gebruik van algoritmes discriminatievrij te maken. Wat is daar voor nodig? Wie denkt er met ons mee?