Gebouwen van de Eerste Kamer aan het BinnenhofWanneer u door één van de poorten het Binnenhof opkomt, waant u zich in de Middeleeuwen. In het midden torent de Ridderzaal.

De Eerste Kamer is sinds haar instelling gevestigd op het Binnenhof. Tot 1849 vergaderde zij in de Trêveszaal en daarna in de voormalige vergaderzaal van de Staten van Holland waar zij nu nog zetelt.

De plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer zijn openbaar. De Eerste Kamer vergadert in principe op dinsdag. Bij een drukke agenda kan de Kamer beslissen al op maandagavond te beginnen met de vergadering.

Voor een rondleiding over het Binnenhof kunt u contact opnemen met ProDemos. Het Bezoekerscentrum van ProDemos organiseert rondleidingen door de Ridderzaal, Eerste en Tweede Kamer.