De Handelingen zijn geredigeerd woordelijke verslagen van de openbare plenaire vergaderingen van de beide Kamers. De Dienst Verslag en Redactie (voorheen Stenografische Dienst) stelt het verslag op aan de hand van markeringen en een tijdens de vergadering vervaardigde geluidsopname.

Vrijwel alles wat er tijdens de openbare vergadering is besproken, komt in de Handelingen terecht. Alle redevoeringen en stemmingen zijn zo terug te vinden. Daarnaast is te vinden wie er aanwezig waren, wie berichten van verhindering hadden ingestuurd en welke stukken en brieven er zijn ingekomen.

De Handelingen van de Eerste Kamer behoren binnen één maand na de bewuste vergaderweek beschikbaar te zijn. Ze verschijnen voor beide Kamers afzonderlijk, per vergadering.

Voordat de Handelingen gepubliceerd worden, is één of twee dagen na de betreffende vergadering al wel het ongecorrigeerde verslag beschikbaar op deze website. Het ongecorrigeerde verslag wordt na zo'n twee weken vervangen door het gecorrigeerde verslag, dat als basis dient voor de Handelingen.

De Handelingen van de Eerste Kamer zijn terug te vinden via "Documenten EK" bij de beschrijving van wetsvoorstellen en andere onderwerpen. De rubriek "Documenten EK" ontbreekt veelal bij de beschrijvingen van vóór juli 1997. Deze ontbrekende Handelingen zijn wel terug te vinden via Overheid.nl (Handelingen vanaf 1995) en www.statengeneraaldigitaal.nl (Handelingen vóór 1995).

De Handelingen van de Verenigde Vergadering, bijvoorbeeld van Prinsjesdag, zijn terug te vinden bij de uitleg over de Verenigde Vergadering.