Help debat gemist (bêta)Met de functie "debat gemist" kunt u u de verslagen van de plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer niet alleen teruglezen (via de verslagen) maar ook terugkijken.  Er wordt zowel een integrale video aangeboden van de gehele vergadering als 'video-clips' per debat en zelfs per spreker.

bêta

Alles wat u nu op de website aan video's aantreft is nog in bêta; het is nog niet klaar maar we willen u graag de gelegenheid geven in de keuken mee te kijken.

Wat nu nog niet helemaal goed gaat:

  • niet alle linkjes naar video-clips bij een stenogram zijn actief
  • de video-clips beginnen nog niet altijd op hetzelfde moment als de tekst
  • u kunt de video's nog niet zien via een iPhone of iPad
  • we gaan nog niet verder terug dan 9 juni