Een inbrengvergadering is een commissievergadering waar de commissieleden van de diverse fracties een schriftelijke bijdrage (=inbreng) over een wetsvoorstel kunnen leveren. Incidenteel kan (een deel van) de inbreng ook mondeling geleverd worden. Commissieleden worden bij de inbreng in de gelegenheid gesteld te reageren en/of zich aan te sluiten bij de geleverde inbreng.

Van de inbreng(en) wordt een voorlopig verslag of een verslag gemaakt. Dit verslag wordt in concept aan de leden van de commissie gezonden. Na het verstrijken van de correctietermijn wordt het gedrukt en naar de verantwoordelijke bewindslieden gezonden.

De eerste inbrengvergadering in het wetgevingsproces in de Eerste Kamer wordt voorbereidend onderzoek genoemd.