Een inbrengvergadering was een commissievergadering waarin de commissieleden een schriftelijke bijdrage (inbreng) over een wetsvoorstel konden leveren. Incidenteel kon (een deel van) de inbreng ook mondeling geleverd worden.

Aparte inbrengvergaderingen waren in de Eerste Kamer al een zeldzaamheid geworden toen de term per 13 juni 2023 uit het Reglement van Orde werd geschrapt. Tegenwoordig bepalen commissies in welke (reguliere) vergadering de inbreng geleverd kan worden. In spoedeisende gevallen kan ook buiten de vergadering inbreng worden geleverd.