Interparlementair KoninkrijksoverlegHet Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk, vindt in beginsel tweemaal per jaar plaats. In januari vindt het overleg in één van de Caribische landen van het Koninkrijk plaats, in juni wordt de bijeenkomst in de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag georganiseerd. Tot 7 januari 2006 werd de bijeenkomst het Contactplan genoemd. Van 2006 tot 2010 was de naam van de bijeenkomst Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK).

Het IPKO is bedoeld als instrument voor directe communicatie en persoonlijke ontmoetingen tussen de leden van de parlementen in het Koninkrijk. Het is de bedoeling via uitwisseling van informatie en standpunten en door persoonlijk overleg over tal van onderwerpen die de landen aangaan, tot meer onderling begrip te komen. Met de "landen" wordt bedoeld Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In de tussentijd zijn er onder andere contacten via videoconference.

Het eerstvolgende Interparlementair Koninkrijksoverleg vindt plaats van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 januari 2019 op Sint Maarten. De delegatie van de Staten-Generaal wordt gevormd door de leden van de commissies voor Koninkrijksrelaties uit beide Kamers. 

Aan het einde van ieder IPKO-overleg wordt een afsprakenlijst vastgesteld en ondertekend door de delegatievoorzitters. Gedurende het jaar wordt de uitvoering van de gemaakte afspraken door de delegatieleiders van de vier landen gemonitord. 

Het eerste Contactplan dateert al uit 1970 met als partners Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname. Na 1975, het jaar waarin Suriname onafhankelijk werd, vonden de ontmoetingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen plaats. In 1986, het jaar waarop Aruba de Status Aparte kreeg, is het aantal partners weer op drie gekomen.


  • Afsprakenlijst IPKO 9 tot en met 11 januari 2018 (EK 33.845, O)
  • Afsprakenlijst IPKO 14 tot en met 16 juni 2017 (EK 33.845, M)
  • Afsprakenlijst IPKO 6 tot en met 13 januari 2017 (EK 33.845, L)
  • Afsprakenlijst IPKO 31 mei tot 3 juni 2016 (EK 33.845, J)
  • Afsprakenlijst IPKO 5 tot 8 januari 2016 (EK 33.845, G)
  • Afsprakenlijst IPKO 27 tot 29 mei 2015 in Den Haag (EK 33.845, E).
  • Afsprakenlijst IPKO 6 tot 9 januari 2015 (EK 33.845, D)
  • Afsprakenlijst IPKO 3 tot en met 6 juni 2014 in Den Haag (EK 33.845, C).
  • Afsprakenlijst IPKO 6 tot en met 10 januari 2014 in Willemstad (EK 33.845, A)