Koning Willem IIHet portret van Koning Willem II is onverbrekelijk verbonden met de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Het schilderij diende de continuïteit van de verbondenheid tussen de Koning en de Eerste Kamer tot uitdrukking te brengen, ook nadat de Leden van de Kamer niet meer door de Koning werden benoemd na 1848.

Koning Willem II schonk het door de schilder J.A. Kruseman vervaardigde schilderij aan de Kamer met de woorden

'Ik kan niet bij u komen, daarom wil ik u mijn portret geven, dan ben ik altijd bij u'.

In dezelfde tijd werden de geschilderde portretten van de acht raadpensionarissen aangebracht in de vorm van medaillons. De plaatsing van de portretten suggereert dat de politieke tegenstellingen uit de Republiek nu tot een evenwicht gekomen zijn.