De Eerste Kamer vergadert op dinsdagmiddag. De vergaderingen worden zo nodig 's avonds voortgezet. Een enkele keer wordt ook op maandag of woensdag vergaderd. Plenaire vergaderingen zijn openbaar.

Doorgaans beginnen de vergaderingen om 13.30 uur. In uitzonderingsgevallen kan het aanvangstijdstip worden vervroegd.

In de plenaire vergadering wordt gestemd over wetsvoorstellen, nadat de behandeling daarvan eerst schriftelijk is voorbereid door een commissie.

Over sommige wetsvoorstellen wordt door leden van verschillende fracties gesproken. De meeste wetsvoorstellen worden afgehandeld zonder dat daarover gesproken is. Dit worden hamerstukken genoemd.