Een commissie kan de Kamer voorstellen een rapporteur te benoemen om een complex wetsvoorstel of een ander complex onderwerp in kaart te brengen. Het kan ook om meerdere rapporteurs gaan.

Na afronding van de werkzaamheden wordt het rapport aangeboden aan de Voorzitter van de Kamer en worden de bevindingen gedeeld met de betrokken commissie.