Re- en dupliekDe plenaire behandeling van wetsvoorstellen in de Kamer vindt plaats in twee termijnen. De eerste termijn bestaat uit een eerste termijn van de leden van de Kamer en het antwoord hierop van de regering.

De tweede termijn wordt onderverdeeld in de re- en dupliek. Repliek is de tweede termijn van de leden van de Kamer en dupliek is het antwoord hierop van de regering.

De beraadslaging over wetsvoorstellen beslaat vrijwel altijd een eerste en tweede termijn. Voor een eventuele derde termijn moet de Kamer toestemming verlenen.