Een periode waarin de Eerste Kamer niet vergadert, wordt reces genoemd.

De Eerste Kamer kent twee langere recesperiodes: het zomerreces en het kerstreces.

Verder zijn er in het voorjaar (krokusvakantie), in/rond de meivakantie en in het najaar (herfstvakantie) korte recesperiodes.

De komende recessen zijn:

Woensdag 22 februari t/m maandag 6 maart 2023 (voorjaarsreces)

Woensdag 19 april t/m maandag 8 mei 2023 (meireces)

Woensdag 12 juli 2023 t/m maandag 11 september 2023 (zomerreces)

Woensdag 11 oktober t/m maandag 23 oktober 2023 (herfstreces)

Woensdag 20 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024 (kerstreces)

Woensdag 14 februari t/m maandag 26 februari 2024 (voorjaarsreces)

Woensdag 24 april t/m maandag 13 mei 2024 (meireces)

Woensdag 10 juli t/m maandag 9 september 2024 (zomerreces)

Het overzicht van vergaderdagen is te vinden via de planning.