Een periode waarin de Eerste Kamer niet vergadert, wordt reces genoemd.

De Eerste Kamer kent twee langere recesperiodes: het zomerreces en het kerstreces.

Verder zijn er in het voorjaar (krokusvakantie), in/rond de meivakantie en in het najaar (herfstvakantie) korte recesperiodes.

De komende recessen zijn:

Woensdag 10 juli t/m maandag 9 september 2024 (zomerreces)

Dinsdag 29 oktober 2024 (herfstreces)

Woensdag 18 december 2024 t/m maandag 13 januari 2025 (kerstreces)

Dinsdag 25 februari 2025 (voorjaarsreces)

Woensdag 23 april 2025 t/m maandag 12 mei 2025 (meireces)

Woensdag 9 juli 2025 t/m maandag 8 september 2025 (zomerreces)

Het overzicht van vergaderdagen is te vinden via de planning.