Een amendement is een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden tot wijziging van een wetsvoorstel.

Alleen de Tweede Kamer heeft het recht om amendementen voor te stellen en aan te nemen (het recht van amendement).

Pas als de meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement stemt, wordt de wijziging in het wetsvoorstel opgenomen.

De rechtstreeks gekozen Tweede Kamer bepaalt op deze manier wat de (door de Eerste Kamer goed te keuren) wetstekst zal zijn.