Schematische weergave van de gang van een wetsvoorstel