De Nederlandse Staatscourant was van 1814 tot 1 juli 2009 het dagblad waarin officiële mededelingen van de overheid en door de wet voorgeschreven publicaties werden opgenomen. De krant was bedoeld voor bestuurders, ambtenaren en ondernemers.

Vaste rubrieken waren:

 • regelgeving door de verschillende ministeries
 • personalia (overheid)
 • koninklijke onderscheidingen
 • Staten-Generaal (o.a. Kamerstukken, agenda's)
 • mededelingen provinciale besturen
 • mededelingen gemeentebesturen
 • gerechtelijke aankondigingen
 • verkorte balans De Nederlandsche Bank
 • mededelingen Handelsregister
 • aanbestedingen
 • officiële advertenties

Sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking (31.084) met ingang van 1 juli 2009 vindt de officiële bekendmaking in de Staatscourant plaats langs elektronische weg, door plaatsing van de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl. De pdf-bestanden die sinds deze datum op die site worden gepubliceerd vormen de officiële bekendmakingen.

Staatscouranten vanaf 1 januari 1995 zijn eveneens ontsloten op www.officielebekendmakingen.nl met dien verstande dat van Staatscouranten uitgegeven vóór 1 april 2009 niet alle publicaties op die website zijn opgenomen. In elk geval zijn wel beschikbaar:

 • Departementale regelgeving Staatscourant
 • Uitspraken Raad voor de Scheepvaart
 • Algemeen verbindendverklaringen van cao's

SC is een nieuwe publicatie in print en online over (de totstandkoming) van wet- en regelgeving. Met de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking verschijnt de Staatscourant niet meer op papier. De SC Krant is een wekelijkse krant waarin recente ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuwe wetten en regels worden toegelicht.