Voorafgaand aan een stemming wordt de leden de gelegenheid gegeven een stemverklaring af te leggen.

Bij een stemverklaring geven de leden in ten hoogste twee minuten een opsomming van de pro en contra's en van de gemaakte afweging.

Een stemverklaring is dus geen voortzetting van het politieke debat.