Tijdens de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van onder meer een wetsvoorstel kunnen door de Regering toezeggingen worden gedaan waardoor de Kamer goedkeuring van het wetsvoorstel verantwoord acht. Een toezegging kan diverse aandachtspunten betreffen. Voorbeelden hiervan zijn de interpretatie van een wetsvoorstel en de evaluatie van een wet op punten van uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid. De toezeggingen zijn terug te vinden in de officiële publicaties Handelingen en Kamerstukken.

De sinds juni 2003 gedane toezeggingen zijn ook op internet toegankelijk. Toezeggingen worden in onderstaand overzicht opgenomen nadat de officiële publicatie beschikbaar is. Tot die tijd is de tekst van een toezegging in een van de word-documenten bij het betreffende wetsvoorstel of in het verslag van de plenaire vergadering te vinden.