Iedere Nederlander van achttien jaar en ouder die niet is uitgesloten van het kiesrecht, is verkiesbaar als lid van de Eerste Kamer.

Het Eerste Kamerlidmaatschap is echter onverenigbaar met het lidmaatschap van de Tweede Kamer.

Ook kunnen Eerste Kamerleden niet tegelijkertijd minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer of lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad zijn.

Deze onverenigbare ambten worden ook wel incompatibiliteiten genoemd.