Tijdens een vergadering krijgt ieder lid direct het woord om een persoonlijk feit of ordevoorstel in te brengen. Hieronder valt ook het verlof vragen tot het houden van interpellatie.

Zo mogelijk wordt een ordevoorstel gedaan bij de aanvang van de vergadering.

De Voorzitter stelt bij een ordedebat de spreektijden vast.