Een commissie kan een werkgroep instellen van een aantal leden, die ten behoeve van deze commissie een kortlopende opdracht uitvoert.

Een werkgroep kan bijvoorbeeld een deskundigenbijeenkomst voorbereiden en een selectie maken van uit te nodigen sprekers.