Een wetsvoorstel is een ontwerp van een nieuwe wet in de regel naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.

Zo kunnen de komst van nieuwe media, veranderde opvattingen ten aanzien van het milieu of de noodzaak om criminaliteit zwaarder te straffen reden zijn voor nieuwe wetgeving.

Voordat een wetsvoorstel wet is, worden er heel wat fasen doorlopen.

Wetsvoorstellen worden als regel ingediend door de Koning(in), onder verantwoordelijkheid van de ministers.

Een andere mogelijkheid is dat wetsvoorstellen worden ingediend door de Tweede Kamer. De procedure verloopt dan gedeeltelijk anders (recht van initiatief).

Een nieuw ingediend wetsvoorstel, gaat altijd vergezeld van een Koninklijke Boodschap en een memorie van toelichting.