Verandering in de Grondwet inzake het doen vervallen van additionele artikelen (26.160); stemming (hamerstuk) (Tweede Kamer, Handelingen 1998-1999, nr. 45: blz. 3101)