Wijziging Grondwet in verband met benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (27.551); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 85: blz. 5400-5410)