Vermindering aantal leden provinciale staten en gedeputeerde staten (27.214); stemming (aangenomen, voor: PvdA, D66 en VVD) (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 85: blz. 5380)