Wijziging Grondwet in verband met benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (27.551); stemming (aangenomen, voor: SP, GL, PvdA, D66 en VVD) (Tweede Kamer, Handelingen 2000-2001, nr. 88: blz. 5499)