Verhoging subsidiebedragen politieke partijen (27.894); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2001-2002, nr. 42: blz. 3085-3111)